Artikel "The Role of Industry in Sweden’s Total Defence: Past, Present, and Future"

2023-02-23

Docent Olle Jansson, professor Jan Ottosson från ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, docent Martin Eriksson, Umeå universitet tillsammans med Pär Malmberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, statlig utredare samt överstelöjtnant, diskuterar industrins roll i det ekonomiska försvaret och det civila försvaret i en översiktsartikel publicerad på National Preparedness Commission.

Läs artikeln på National Preparedness Commission webb.