Antologi "National Brands and Global Markets: An historical perspective"

2023-02-27

Denna antologi är redigerad av Nikolas Glover (ekonomisk historia, UU) och David M. Higgins (Newcastle University) och publicerad av Routledge.

Boken, sprungen ur en workshop som hölls vid institutionen i april 2019, behandlar de ursprungsmärkningar av typen ”Made in Sweden” använts över tid och tillskrivits skiftande kommersiell, politisk och juridisk vikt. Utifrån ett antal nationella fallstudier söker volymen historiskt kontextualisera varumärkesstrategier på bransch- och företagsnivå mot bakgrund av samtida sociala och politiska processer och utformningen av nationell lagstiftning och internationella regleringar.

National Brands and Global Markets: An Historical Perspective (routledge.com)