Nya forskningsanslag till institutionen

2023-06-02

Stort grattis till de forskare vid institutionen som erhållit anslag våren 2023 från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Program:

Sofia Murhem med Göran Ulväng som medsökande
Marknader och ekonomisk nedgång. Marknadsplatser, ekonomiska regleringar och samhällsomvandling i Sverige 1700-1900, 1 400 tkr.

Nikolas Glover
Nationella forskarskolan i ekonomisk historia, 2024-2027, 500 tkr.

Valbona Muzaka
Immateriella tillgångar och investingsjuridikens alkemi / Intangible Assets and the Alchemy of Investment Law, 1 752 tkr.

Anders Ögren
Banking crises and crises management in theory and practice, 1900 – 1939, 2 000 tkr.

Forskarutbyte och Spridning:

Anders Ögren
Copper as international money in the early modern Russia and Sweden. Inviting associate professor Danila Raskov to the Department of Economic History, Uppsala University, 495 tkr.

Beviljade anslag | Wallander Hedelius Browaldh (handelsbanken.se)