Mats Morell tilldelas pris

2018-09-27

Professor Mats Morell tilldelas ett pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ur Harry Karlssons fond för folklivsforskning. Motiveringen lyder: "För en mångårig och framstående forskargärning inom agrarhistoria, särskilt för studiet av dess folkliga villkor". Priset utdelas vid Akademiens högtidssammanträde 6 november 2018.