Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt 2018 tilldelad Karin Ågren

2018-12-18

Karin Ågren och Sabine GebertKarin Ågren fick utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt 2018" för projektet "Hållbara besök - mellan kartan och besökarens upplevelse" tillsammans med Sabine Gebert Persson från Företagsekonomiska institutionen.

Lovande innovationer uppmärksammades den 10 december på Uppsala universitet då 17 projekt premierades med utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt 2018.

Hållbara besök - mellan kartan och besökarens upplevelse
Vad gör besökare på en destination, på vad spenderar de sina pengar, och vad driver deras val och rörelsemönster? Det är frågor som ska besvaras i projektet Hållbara besök – mellan kartan och besökarens upplevelse, med hjälp av en metod som följer besökare i fotspåren genom GPS i kombination med intervjuer. Besökarna det gäller är de många kryssningsresenärer i Visby hamn, som under några timmar upplever den medeltida staden med omnejd innan det bär av mot nya hamnar. Metoden togs fram och testades redan 2014 av forskarna Sabine Gebert Persson och Karin Ågren, och har sedan vidareutvecklats tillsammans med fler forskare. Den kunskap som samlas in vill forskarna, tillsammans med sina samarbetspartners på Gotland, använda för att påverka besökare genom så kallad nudging, till mer hållbara val på resmålet. Projektet har beviljats finansiering från Tillväxtverket och Region Gotland och den gemensamma ledstjärnan är hållbar destinationsutveckling.