Karin Ågren i Forskarpodden

2019-04-11

Hållbar turism - finns det?

Allt fler turister kommer till Sverige och för många är det positivt. Men det ger också en ökad påfrestning på destinationen och på vissa håll, till exempel i Venedig, vill man begränsa turismen. I ett tvärvetenskaplig projekt undersöker forskarna John Östh och Karin Ågren hur man kan skapa hållbara besök. Det gör man genom att studera rörelsemönster, med hjälp av GPS, och besökarens upplevelser – på Gotland.

Lyssna på John Östh och Karin Ågren

Forskarpodden