Ny artikel i History of Retailing and Consumption

2019-05-29

Undervaluation in probate inventories probate inventory values and auction protocol market prices in eighteenth and nineteenth century Sweden

Bouppteckningar är en mycket använd källa i den ekonomisk-historiska och historiska forskningen och de används både i studier av ekonomiska förhållanden och materiell kultur. I dag användes de allt oftare i jakten på att försöka förstå hur tillgångar varit fördelade i historisk tid i så kallade inequality-studier.  Ett ofta diskuterat problem inom den ekonomisk-historiska forskningen är i vilken mån värderingen av fastigheter, djur och föremål är marknadsmässig eller ej. För svensk del har man i tidigare studier visat att värdena är konstant undervärderade med mellan 25 och 33%, men dessa bygger främst på jämförelser mellan värdena på objekten i bouppteckningar och generella priser på t.ex. spannmål och boskap. Problemet med den typen av jämförelser är att man inte känner till skicket på varan i bouppteckningen, vilket gör att jämförelserna haltar.  

I denna studie har vi använt oss av närmare 800 objekt från bouppteckningar som har matchats mot priset på samma objekt, när de har sålts på auktion kort efteråt. Vi kan därmed göra en direkt jämförelse mellan bouppteckningsvärdet och marknadsvärdet på samma objekt. Våra resultat bekräftar att undervärderingen låg kring 30%, men den visar intressant nog också att det fanns betydande skillnader över tid, mellan olika typer av objekt och mellan olika sociala skikt. För forskare som använder bouppteckningar som källa är detta viktig kunskap eftersom det kan få stor effekt på beräkningarna av t.ex. förmögenhetsfördelningen.

Sofia Murhem, Lars Karlsson, Rasmus Nilsson & Göran Ulväng      

Länk till artikel