Göran Ulvängs sida om svenska herrgårdar

2019-09-24

Ett av Göran Ulvängs mål med herrgårdsforskningen är att skapa ett nationellt centrum för forskning om herrgårdar och eliter i Sverige. En början är hemsidan om svenska herrgårdar som innehåller Databasen Sveriges herrgårdar med uppgifter om svenska herrgårdars ägare, brukare och storlek. Idag rymmer den 1 500 000 uppgifter om 3700 herrgårdar och 5000 ståndsgårdar (militära-, civila- och kyrkliga boställen).

Svenska herrgårdar