Nya forskningsmedel till institutionen

2020-05-20

Stort grattis till de forskare vid institutionen som erhållit anslag Handelsbankens forskningsstiftelser våren 2020.

Alexandra Waluszewski - Italian and Swedish Food Businesses: To Drive or To hinder System Innovations Combatting Antibiotic Resistance?
Henric Häggqvist - Malt, hops, yeast, water, and regulatory regimes: market structure, profitability, and firm survival in the Swedish beer industry
Jakob Molinder - Regleringar och arbetsmarknaden i 1800-talets Sverige
Gabriel Söderberg - Creating the Cashless Society: Private and Public Actors in the Development of the Swedish Payments Market 1975-2010
Göran Ulväng - medsökande till Martin Dackling, Lunds universitet: Att konservera godsen vid släkten: Fideikommiss i Sverige under 400 år
Micke Wendschlag - Finansinspektionens tillsynsstil mellan 1991 och 2021
Pär Wikman - Konjunkturinstitutet, Stockholmsskolan och den svenska nationalekonomins omvandling 1927-1955

Utöver detta fick UCBH anslag för att organisera ett antal workshops de kommande åren

Läs mer om Handelsbankens forskningsstiftelser