Boknyhet "Hagby kyrka, kapitel och socken 1220 – 2020"

2020-08-31

Under august 2020 släpptes boken "Hagby kyrka, kapitel och socken 1220 – 2020" med Göran Ulväng som redaktör.

Boken ges ut för att uppmärksamma att det är 800 år sedan påven Honorius III lät utfärda ett skyddsbrev som slog fast att Hagby kyrka och kapitel hade äganderätt till ett stort antal hemman i socknen samt med anledning av resultaten från arkeologiska utgrävningar på kyrkogården.

Vill du ha mer information om boken kontakta: goran.ulvang@ekhist.uu.se