Ur DN: Västerbros historia: Svenska arbetares löner ökade kraftigt på 1800-talet

2020-09-16

Jakob Molinder och Johan Ericsson har lyckats ta fram ett omfattande jämförelsematerial som visar hur lönerna för olika typer av byggnadsarbetare förändrades i Sverige under tiden 1831-1900. Det visar sig att lönenivåerna var relativt konstanta till 1850-talet, men att utvecklingen sedan tog fart, i synnerhet efter 1870-talet.

https://www.dn.se/kultur/vasterbros-historia-svenska-arbetares-loner-okade-kraftigt-pa-1800-talet/