Ny bok 'Från arbetets horisont'

2021-03-08

Maths Isacson från Ekonomisk-historiska institutionen är en av författarna till boken "Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen"

Boken ger nio historiker i tre generationer sin syn på den arbetslivshistoriska eller arbetarhistoriska forskningen i Sverige. Med utgångspunkt i det stora arbetslivshistoriska forskningsprojektet vid institutionen i Uppsala under 1980-talet skildrar han sin egen karriär som forskare och lärare samt projektets tillkomst, inriktning och resultat.

Maths Isacson har skrivit kapitlet ”Arbetarhistorikern i verkstaden” 

(red. Lars Ekdahl, Arkiv förlag 2021)