Ny bok "Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor"

2021-04-07

Göran Ulväng vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilsammans med Irma Ridbäck gett ut boken "Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor".

I boken berättas historien om två vanliga herrgårdar av det slag som dominerade i Sveriges herrgårdsbygder med små gods med få eller inga arrendebönder, begränsat med tjänstefolk, små timrade, rödfärgade huvudbyggnader och där dess ägare fick hela tiden kompromissa för att upprätthålla sin livsstil och konsumtionsnivå. Även dessa vanliga herrgårdar har emellertid ofta en spännande historia, och både Starfors och Molnebo präglas av starka personligheter, entreprenörskap och monumentala felsatsningar.  

Läs mer om boken: Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor – Bokförlaget Langenskiöld (langenskiolds.se)