Artikel: “Negotiating a New Swedish Model: Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies.”

2021-06-11

Artikel av Jan Ottosson och Olle Jansson i Journal of Industrial Relations, June 2021, (Pre-print).

Länk till artikeln i Journal of Industrial Relations

Artikeln bygger i stor utsträckning på arkivmaterial från både Centrum för Näringslivshistoria (SAF:s arkiv) samt TAM-arkiv (PTK:s arkiv).