Viktor Persarvet får pris för bästa avhandling

2021-10-15

Viktor Persarvets avhandling "Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913" (2019) blev av Svenska Ekonomisk-historiska föreningen utsedd till bästa avhandling sedan oktober 2019.

Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

Priset delades ut vid det 14: Svenska ekonomisk historiska mötet i samarbete med 2:a mötet för The Annual Conference of the Scandinavian Society and Social History 2021