Nya forskningsanslag till institutionen

2021-12-08

Stort grattis till de forskare vid institutionen som erhållit anslag hösten 2021.

Therese nordlund Edvinsson - "Utanför styrelserummet - successionspraktiker 1890- 1990". 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Jan Ottosson - ”Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska
försvaret 1962-2002.” (Övriga deltagare är professor Lena Andersson-Skog, Umu, docent Martin Eriksson, Umu, samt fil dr Olle Jansson UU).
Vetenskapsrådet.

Göran Ulväng - "Bebyggelsehistorisk tidskrift". 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Måns Jansson - "Den tidigmoderna bergsvetenskapens geografier: en digital historia över Bergskollegiums utländska studieresor 1691-1826". (Övriga deltagare är projektledare Jacob Orrje (Idé- och lärdomshistoria, UU) och Olof Karsvall (Riksarkivet/Kulturgeografi, SU)). 
Vetenskapsrådet.