Nytt projekt "Den tidigmoderna bergsvetenskapens geografier. En digital historia över Bergskollegiums utländska studieresor 1691–1826"

2022-01-28

Måns Jansson medverkar på projektet som leds av Jacob Orrje (Idé- och lärdomshistoria, UU)

Projektbeskrivning