Nytt projekt "Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska försvaret 1962-2002"

2022-01-28

Projektledare är Jan Ottosson. Lena Andersson-Skog och Martin Eriksson (Ekonomisk historia, Umeå universitet), Olle Jansson (Ekonomisk historia, UU) är medverkande forskare.

Projektbeskrivning