Om Ekonomisk-historiska institutionen

Institutionens historia tar sin början 1947-1948 då den nydisputerade docenten i historia, Karl-Gustaf Hildebrand, blev preceptor i ämnet ekonomisk historia. Efter att Hildebrand 1959 utsetts till professor och ämnet 1964 förlagts till den nyinrättade samhällsvetenskapliga fakulteten började en mer omfattande verksamhet att byggas upp. Den första disputationen skedde 1967. Under ämnets ca 70 år i Uppsala har ett drygt hundratal personer doktorerat i Ekonomisk historia. Från att ha varit en liten institution med endast en professor som fast anställd växte verksamheten snabbt under 1970-talet.

I dag består institutionen av ett 50-tal verksamma, varav fyra professorer och omkring femton anställda lärare och forskare, tre administratörer, ett tiotal forskare samt omkring tjugo aktiva doktorander.

Photo by Emil Widlund on Unsplash

Kontakta institutionen

Personalintervjuer

Internt för institutionen

Senast uppdaterad: 2023-05-17