Intervju Cecilia Kahn

Cecilia KahnCecilia har en kandidat- och master inom nationalekonomi i Lund med makroekonomi som inriktning. Efter sin examen arbetade hon på Riksbanken i två år, bland annat med makrotillsynsfrågor och årsredovisningen. Hösten 2017 började Cecilia på forskarutbildningen i Ekonomisk-historia här i Uppsala.

 

Varför sökte du forskarutbildning? Varför i ämnet Ekonomisk historia?
Jag ville fördjupa mina kunskaper och tyckte att ekonomisk historia erbjöd en bra och rolig möjlighet till det! Jag ville åt en annan ansats än den nationalekonomiska och har läst lite ekonomisk historia tidigare. Dessutom är jag i ett projekt om bankreglering och –tillsyn, vilket passar mig perfekt.

Vad handlar din avhandling om?
Det handlar om relationen mellan svenska banker och bankreglering, mer specifikt vilket inflytande banker har på regleringen och hur det påverkar det svenska banksystemets funktionssätt.

Finns det en ’typisk arbetsdag’ för doktorander?
Ja, en typisk dag för mig handlar om att läsa och skriva, det är kärnan. På måndagar och tisdagar är det seminarium på institutionen, ibland går jag en kurs eller är på konferens, och ibland är jag på arkiv och samlar material. Men mest sitter jag vid mitt skrivbord och läser tidigare forskning, primär- eller sekundärkällor och försöker att skriva på avhandlingen varje dag.

Vad är roligast hittills med att vara doktorand?
Det är otroligt lyxigt att få tid till att läsa intressant forskning, att skriva och fundera. Men roligast är nog de diskussioner som uppstår på seminarium eller i fikarummet.

Har du några tips till andra som funderar på forskarstudier?
Bara gör det!

Oktober 2018