Intervju Jonatan Andersson

Jonatan började läsa Historikerprogrammet vid Uppsala universitet 2013 och valde i samband med det att läsa b-kursen i Ekonomisk historia. Han fastnade för ämnet och valde att fortsätta med c- och masteruppsats. Efter att ha jobbat utanför den akademiska världen under ett år så sökte han till och kom in på forskarutbildningen 2019. 

Varför sökte du forskarutbildning? Varför i ämnet Ekonomisk historia?
Under hela min studenttid så gillade jag forskningsprocessen och uppsatsskrivandet. Eftersom forskarutbildningen till största delen går ur på att forska och skriva avhandling så kändes det som ett perfekt steg att ta. Ekonomisk historia som ämne är ganska brett i Sverige och man kan se på det på olika sätt. Anledningen till att jag valt att studera ekonomisk historia är att jag intresserar mig för frågeställningar sett ur långa historiska perspektiv och empiriskt ”grovarbete”, d.v.s. samla in mycket material för att kunna besvara frågor om historisk utveckling.

Vad kommer din avhandling handla om?
Min avhandling handlar om migration inom Sverige under perioden 1860–1940, en tid präglad av förändring från jordbruks- till industrisamhället. Jag intresserar mig för vilka grupper i samhället som flyttade från sina födelseorter och var de hamnade.

Finns det en ’typisk arbetsdag’ för doktorander?
Det beror nog mycket på hur man är som person och vilket material som man jobbar med. Som doktorand lägger man ju nästan alltid upp sin egen arbetsdag och väljer själv när och var man ska jobba. I mitt fall så jobbar jag mest med kyrkoböcker och folkräkningar, som båda finns digitalt. Därför ser mina arbetsdagar ganska lika ut. Jag börjar på morgonen med att bearbeta material, skriva, läsa, med mera. Under eftermiddagen så samlar jag in mer material och sen går jag hem. Följande dag gör jag samma sak.

Vad är roligast hittills med att vara doktorand?
Man får chansen att lära sig väldigt mycket, och man har friheten till att grotta ner sig i det som man är intresserad av.

Vad skulle du vilja göra när du disputerat?
Just nu känner jag att jag skulle vilja fortsätta att forska efter disputationen.

Har du några tips till andra som funderar på forskarstudier?
Se över tidskrifter i ämnet som du är intresserad av, ex. ekonomisk historia, och se vad som skrivs. Kolla också in de olika universitetens pågående forskningsprojekt för att se vad andra forskare sysslar med. Tänk efter om något av detta relaterar till det som du själv är intresserad av. På det viset kan du börja formulera egna frågor och fundera på vilket material som du skulle kunna jobba med. Då kan du också bilda en uppfattning om ämnet är intressant för dig.

Novemebr 2020

Senast uppdaterad: 2021-05-10