Published doctoral theses

Dissertations and licentiate theses published in DiVA (Academic Archive Online)

 • Dellstig, David

  Den efterfrågade vetenskapen: Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018

  Open access
 • Persarvet, Viktor

  Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

  Open access
 • Wikman, Pär

  Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten: Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier

  Open access
 • Wiell, Karolina

  Bad mot Lort och Sjukdom: Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949

  Open access
 • Söderhäll, Martin

  Planering och placering: Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930–2017

  Open access
 • Widmalm, Hedvig

  Exploring the Mores of Mining: The oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724

  Open access
 • Söderbaum, Hanna

  From Oligarch to Benefactor?: Legitimation Strategies among the Wealthy Elite in Post-Soviet Ukraine

  Open access
 • Erikson, Marja

  Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770‒1870

  Open access
 • Molinder, Jakob

  Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy: Essays on the Swedish Model in the Postwar Period

  Open access
 • Jansson, Måns

  Making Metal Making: Circulation and Workshop Practices in the Swedish Metal Trades, 1730–1775

  Open access
 • Pasay, Sarah Linden

  Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820

  Open access
 • Kenttä, Tony

  When Belongings Secure Credit…: Pawning and Pawners in Interwar Borås

  Open access
 • Guerrero Cantarell, Rosalía

  Images of Work and Love: The Dynamics of Economy and Emotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930–1955

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters: Essays on Families, Firms and Funding in the Philippines 1850–2014

  Open access
 • Spross, Linn

  Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 1919–2002

  Open access
 • Häggqvist, Henric

  On the Ocean of Protectionism: The Structure of Swedish Tariffs and Trade 1780–1830

  Open access
 • Funke, Michael

  Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Open access
 • Altamura, Carlo Edoardo

  European Banks and the Rise of International Finance after Bretton Woods (1973–1982)

  Open access
 • Jansson, Olle

  Industriell invandring: Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967

  Open access
 • Söderberg, Gabriel

  Constructing Invisible Hands: Market Technocrats in Sweden 1880–2000

  Open access
 • Värlander, Johanna

  A Genealogy of Governing Economic Behaviour: Small-scale credit in Malawi 1930–2010

  Open access
 • Ulväng, Marie

  Klädekonomi och klädkultur: Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet

 • Kenttä, Tony

  Pawning in Everyday Life: An exploratory study of pawning at Borås Pawnshop 1922/23

  Open access
 • Jansson, Olle

  Bulten och arbetskraftsinvandringen: Analys av ett industriföretags rekryteringstrategier åren 1947-1967

 • Karlsson, Lars

  The Incentive to Abate: The Swedish Pulp and Paper Industry and the 1969 Environment Protection Act

  Open access
 • Karlsson, Mikael

  Filantropi under konstruktion: En undersökning av Sällskapet DBW:s samhällsengagemang 1814–1876

  Open access
 • Liljefrost, Emilia

  Små lån, fattiga vänner: Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006

  Open access
 • Karlsson, Lars

  Corporatist Environmentalism and Industrial Policy: The Swedish Pulp and Paper Industry and the 1969 Environment Protection Act

 • Bergström, Göran

  Från svensk malmexport till utländsk etablering: Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-1980

 • Magnusson, Erik

  Den egna vägen - Sverige och den europeiska integrationen 1961-1971

 • Dahlkvist, Andreas

  Conflicting Contexts: The Implementation of European Works Councils in Sweden

 • Larsson, Bo

  De glömda verkstäderna: En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930 - 2000

 • Aldman, Lili-Annè

  En merkantilistisk början: Stockholms textila import 1720–1738

  Open access
 • Lagerqvist, Christopher

  Kvarboende vid vägs ände: Människors försörjning i det inre av södra Norrland under svensk efterkrigstid

  Open access
 • Brismark, Anna

  Mellan producent och konsument: Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland

  Open access
 • Ågren, Karin

  Köpmannen i Stockholm: Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet

  Open access
 • Eklund, Magnus

  Adoption of the Innovation System Concept in Sweden

  Open access
 • Flygare, Sara

  The Cooperative Challenge: Farmer Cooperation and the Politics of Agricultural Modernisation in 21st Century Uganda

  Open access
 • Peralta Prieto, Julia

  Den sjuka arbetslösheten: Svensk arbetsmarknadspolitik och dess praxis 1978-2004

  Open access
 • Jonsson, Malin

  Kvinnors arbete och hushållens försörjning. Vävinkomsternas betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden 1938–1955

  Open access
 • Axelsson, Maria

  Ifrågasatta företagare: Konkursförvaltares syn på kvinnor och män som företagsgäldenärer under 1900-talet

  Open access
 • Matti, Tomas

  Professionella patriarker: Svenska storföretagsledares ideal, praktik och professionaliseringsprocess 1910-1945

  Open access
 • Bengtsson, Berit

  Kampen mot § 23: Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940

  Open access
 • Samuelsson, Johan

  Kommunen gör historia: Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Open access
 • Junestav, Malin

  Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001

 • Lilja, Kristina

  Marknad och hushåll: Sparande och krediter i Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Hus och gård i förändring: Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Open access
 • Svensson, Rebecca

  När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam: Om arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 1920-talets krisår

 • Likić-Brborić, Branka

  Democratic Governance in the Transition from Yugoslav Self-Management to a Market Economy: The Case of the Slovenian Privatization Debates 1990-1992

 • Murhem, Sofia

  Turning to Europe: A New Swedish Industrial Relations Regime in the 1990s

  Open access
 • Andersson, Jenny

  Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden

 • Hellgren, Hilda

  Fasta förbindelser: En studie av låntagare hos sparbanken och informella kreditgivare i Sala 1860-1910

 • Hedberg, Peter

  Handeln och betalningarna mellan Sverige och Tyskland 1934-1945: Den svensk-tyska clearingepoken ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv

  Open access
 • Sjölander, Anders

  Den naturliga ordningen: Makt och intressen i de svenska sparbankerna 1882-1968

 • Son, Annette H. K.

  Social Policy and Health Insurance in South Korea and Taiwan: A Comparative Historical Approach

  Open access
 • Eriksson-Trenter, Anna

  Anspråk och argumentation: En studie av användning och uttolkning av lag vid naturresurskonflikter i nordvästra Hälsingland, ca 1830-1870

 • Lindberg, Henrik

  Att möta krisen: Politikbyte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975-1985

 • Skårfors, Rikard

  Stockholms trafikledsutbyggnad: Förändrade förutsättningar för beslut och implementering 1960-1975

 • Jeding, Carl

  Co-ordination, Co-operation, and Competition. The Creation of Common Institutions for Telecommunications

 • Petersson, Christer

  Lanthandeln: En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890

 • Petersson, Tom

  Framväxten av ett lokalt banksystem: Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda bank och stationssamhället Katrineholm 1850-1916

 • Lindberg, Erik

  Borgerskap och burskap: Om näringsprivilegier och borgerskapets institutioner i Stockholm 1820-1846

 • Carlsson, Magnus

  Det regionala särintresset och staten: En studie av beslutsprocesserna kring Mälarbanan och Svealandsbanan 1983-1992

 • Fälting, Lars

  Småhusfinansiering: En studie av kommunens, statens och enskilda aktörers riskhantering i Nyköping 1904-1948

 • González Arriagada, Alejandro

  Surviving in the city: The urban poor of Santiago de Chile 1930-1970

 • Jonsson, Pernilla

  Marknadens väv: Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning 1850-75

 • Olsson, Mikael

  Ownership reform and corporate governance: The Slovak privatisation process in 1990-1996

  Open access
 • Engdahl, Torbjörn

  The exchange of cotton: Ugandan peasants, colonial market regulations and the organisation of international cotton trade, 1904-1918

 • Sandgren, Fredrik

  Åt var och en efter behov?: En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i Östra Jämtland 1870-1890

 • Lönnborg, Mikael

  Internationalisering av svenska försäkringsbolag: Drivkrafter, organisering och utveckling 1855-1913

 • Ringmar, Richard

  Gästriklands bergsmän, Kronan och handelskapitalet: Aktörer och institutionella spelregler i bergsmansbruket, 1650-1870

 • Åkerblom, Annika

  Arbetarskydd för kvinnor: Kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948

 • Romlid, Christina

  Makt, motstånd och förändring: Vårdens historia speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908 : [the history of Swedish health care reflected through the official midwife-system 1663-1908]

 • Ghezae, Nighisty

  Irrigation water management: A performance study of the Rahad scheme in Sudan, 1977-1996

 • Salmonsson, Göran

  Den förståndiga viljan: Svenska järn- och metallarbetareförbundet 1888-1902 : [the Swedish National Union of Iron- and Metalworkers, 1888-1902]

 • Bergdahl, Juan

  Den gemensamma transportpolitiken: Elimineringen av hinder för de gränsöverskridande vägtransporterna inom den Europeiska Gemenskaperna 1958-1992

 • Johansson, Lars-Olov

  Levebrödet: Den informella ekonomin i 1930-talets Dalarna

 • Magnusson, Ulf

  Från arbetare till arbetarklass: Klassformering och klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909

 • Lundqvist, Torbjörn

  Den stora ölkartellen: Branschorganisering och kartellbildning i bryggeriindustrin 1885-1914

 • Protektionismens genombrott. Den svenska handels- och näringspolitikens omställning och dess effekt på Stockholms textila handel och importörer 1720-1738

  Aldman, Lili-Annè

 • Mellan tillväxt och trygghet, idélinjer i socialdemokratisk socialpolitik under efterkrigstiden.

  Andersson, Jenny

 • Kvinnor och män som företagsgäldenärer

  Axelsson, Maria

 • Vem står på tur? Facklig makt vid anställning och avsked av arbetare före Saltsjöbadsavtalet

  Bengtsson, Berit

 • Svenska storföretags Corporate Social Responsibility - retorik

  En studie av det kommunicerade företagsansvaret Berglund, Knut-Erland

 • Handel i brytningstid Handelsaktörer och distributionsformer i Hälsingland 1800-1846

  Brismark, Anna

 • Särintresset och staten : en studie av beslutsprocessen rörande Mälarbanans tillkomst

  Carlsson, Magnus

 • "Den skogen blir nog väl betald, ty han är förut uthuggen". Marknadsintegration och rättsliga konflikter i nordvästra Hälsingland 1830-1870 ("That forest will be well paid, since it is deforested already". Markets and legal disputes in Northwest of Hälsin

  Eriksson-Trenter, Anna

 • Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910

  Hellgren, Hilda

 • Formella regelverk - från utformning till funktion

  En studie av behovsprövningen inom den yrkesmässiga busstrafiken i Uppsala län 1920-1989. Jansson, Peter

  Open access
 • National politics and international agreements : British strategies in regulating European telephony, 1923-39

  Jeding, Carl

 • Vid vägs ände. Strukturrationalisering, migrationsmönster, kvarboende och försörjningsstrategier i Ängersjö församling år 1925–1990

  Lagerqvist, Christopher

 • Lokalt företagande - lokal gemenskap. Gemeinschaft och Gesellschaft i två uppländska verkstadsföretag

  Larsson, Bo

 • Utav omsorg och eftertanke

  en undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914 Lilja, Kristina

  Open access
 • Den stora förvirringen : partipolitik och bilintressen i riksdagsbehandlingen av bilskatternas utformning 1922-1939

  Liljegren, Eva

 • Rättighetsallokering och ekonomiskt handlande på textilmarknaden i Stockholm 1820-1846

  Lindberg, Erik

 • Industriell omvandling i Söderhamn och Hudiksvall under trävaruepoken 1850-1995 (Industrial transformation in Söderhamn and Hudiksvall during the epoch of wood products)

  Lindberg, Henrik

 • Vägen lönar sig, spårvagn går förbi!" Detaljhandelsannonseringen i Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen, 1870-1910

  Linton, Per

 • Industriförbundet och den demokratiska utmaningen. Företagsledarnas professionaliseringsprocess, 1900-1940

  Matti, Tomas

 • The Local Aspect. Changes of Swedish Labour Policy and Industrial Relations in the 1990's

  Murhem, Sofia

 • Local asymmetries of employment and unemployment flows

  Myrholm, Magnus