Publications

Discover our published work if you are interested in economic history and want to expand your knowledge and understanding of the subject.

The Department publishes work in the book series Uppsala Studies in Economic History, and working papers in Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Erlaier work was published in Working Papers in Transport and Communication History.

Latest publications

 • Jansson, Jenny; Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Teknikskiften och arbetsmarknadens parter: Är den europeiska planeringsterminen en väg mot ett socialt Europa?

  Part of EU och teknologiskiftet, p. 177-205, 2020.

 • Pettersson, Ingemar

  Forskningens banerförare: IVA mellan grundandet och andra världskriget

  Part of Teknik i samhällets tjänst, 2019.

 • Ulväng, Göran

  The necessityof going to town.Production and consumption in a late 18th century Swedish noble household

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Recension av: Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888–1930, av Mats Fredriksson

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 99-100, 2019.

 • Persson, Mathias

  Southern Darkness, Northern Light: "Civilisation" and "Savagery" in Anders Sparrman’s Southern African Travelogue

  Part of South African Historical Journal, p. 1-20, 2019.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2019

  2019.

  Open access
 • Isacson, Maths

  Humanization of Work inScandinavia, 1960-1990. Strategies Against Problems of the Modern Industrial Work

  Part of “Humaniserung Der Arbeit”. , p. 305-327, 2019.

 • Isacson, Maths

  Yrken i historien och samtiden

  Part of Vi drack vårt kaffe på totaletten, p. 122-128, 2019.

 • Isacson, Maths; Jensen, Ronnie; Perers, Karin; Pettersson Jensen, Ing-Marie et al.

  Folkareboken: En tidsresa genom Avesta, By, Folkärna, By

  Avesta kommun, 2019.

 • Husz, Orsi

  Money cards and identity cards.: De-vicingconsumer credit in post-war Sweden

  Part of Journal of Cultural Economy, 2020.

 • Andersson, Jenny

  The great future debate and the struggle for the world

  Part of American Historical Review, p. 1411-1430, 2012.

 • Andersson, Jenny

  Nordic nostalgia and Nordic light: The Swedish model as Utopia 1930–2007

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 229-245, 2009.

  Open access
 • Hotori, Eiji; Wendschlag, Mikael

  The Formalization of Banking Supervision in Japan and Sweden

  Part of Social Science Japan Journal, p. 211-228, 2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Part of 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History & 13th Swedish Economic History Meeting, 10-12 October 2019, Uppsala, Sweden., 2019.

 • Ottosson, Jan

  Luftfart under fem årtiondenSvensk luftfart 1900-1951 – Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen

  2019.

 • Ottosson, Jan

  Civilflyget i Sverige år 1959

  Part of 1959 års ekonomiska historia, p. 47-50, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kulturen skall inte anpassa sig

  Part of Värmlands Folkblad, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kvalitet måste vägas in i upphandling

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Att hänvisa till EUs ledarskap är en grov förenkling

  Part of Dagens Nyheter, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Antibiotika till djur största faran

  Part of Svenska Dagbladet, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Nationalekonomerna blandar äpplen med päron

  Part of Dagens Nyheter, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  När samverkan gifts ihop med innovation blir det problematiskt

  Part of Curie, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Vems chartermål?

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Innovation har blivit ett flumbegrepp

  Part of Svenska Dagbladet, 2015.

 • Waluszewski, Alexandra

  Ägarna nyckel till Life Science

  Part of Svenska Dagbladet, 2014.

 • Waluszewski, Alexandra

  Forskning räcker inte för att skapa växande företag

  Part of Dagens Nyheter, 2013.

 • Waluszewski, Alexandra

  Björklunds Sverige - en forskningsbananrepublik?

  Part of Dagens Nyheter, 2012.

 • Waluszewski, Alexandra

  När vildvittror tänker högt

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2011.

 • Hodacs, Hanna; Persson, Mathias

  Globalizing the savage: From stadial theory to a theory of luxury in late-18th-century Swedish discussions of Africa

  Part of History of the Human Sciences, p. 100-114, 2019.

 • Husz, Orsi

  Lagom moderna kvinnor

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 605-612, 2019.

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Part of Panel 3D - Labour, wages and the welfare state, 2019.

 • Isacson, Maths; Ottosson, Jan

  Panel 3D - Labour, wages and the welfare state . Chairs: Jan Ottosson & Maths Isacsson, Uppsala University

  2019.

 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.

  Part of Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv, 2019.

 • Persarvet, Viktor

  Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

  Open access
 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan

  Funny bikes: a symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through the voyeuristic spokesperson of a video lens

  Part of Visual Studies, p. 13-27, 2019.

  Open access
 • Ekstedt, Eskil

  Project work, a challenge to traditional work life institutions

  Part of International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, p. 267-281, 2019.

 • La Rocca, Antonella; Perna, Andrea; Snehota, Ivan; Ciabuschi, Francesco

  The role of supplier relationships in the development of new business ventures

  Part of Industrial Marketing Management, p. 149-159, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Hakansson, Hakan; Snehota, Ivan

  The public-private partnership (PPP) disaster of a new hospital - expected political and existing business interaction patterns

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 1119-1130, 2019.

 • Morell, Mats; Söderhäll, Martin

  Smallholders' and large estates' reaction to changed market conditions 1860–1910

  Part of Scandinavian Economic History Review, p. 312-331, 2019.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Internationalisation of a Philippine Port Operator- ICTSI from local to multinational

  2016.

 • Malmström Rognes, Åsa; Larsson, Mats

  Can Regulations Prevent Financial Crises?

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Part of Ett liv som handledare, p. 163-172, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Part of Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Part of Scandinavian Economic History Review, p. 1 1-22 22, 2019.

 • Husz, Orsi; Forsell, Håkan

  Hermodseleven och den svenska idén om framgång

  Part of Historiska typer, 2020.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Part of Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Ulväng, Göran; Lange, Ulrich

  Julita gård.: Människor och landskap under tusen år.

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende: Stora huset på Julita gård

  Part of Julita gård, p. 211-227, 2019.

 • Ulväng, Göran; Prytz, Cristina

  Den oumbärliga jorden: Arv och ägande på Julita under familjen Palbitzki

  Part of Julita gård, p. 173-189, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 121-122-, 2019.

 • Rider, Sharon

  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 367-370, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 660-661, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 280-281, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 3-5, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  Neither sticks nor carrots: Swedish trade union involvement in the European Semester: Case study Sweden

  2019.

  Open access
 • Töyrä Mendez, Ewa

  Hope is the last thing a person does before being defeated: A study on microfinance programs and its effect on female borrower´s empowerment

  2019.

 • Hakimi, Farangis Alice

  Frihet är allt jag ville: En kvalitativ intervjustudie om iranska kvinnors värderingar kring utbildning, arbete och jämstalldhet utifran ett historiskt perspektiv

  2019.

 • LaRocca, Antonella; Snehota, Ivan; Waluszewski, Alexandra

  Editorial

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 230-231, 2019.

 • Sletteng, Oliver

  Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin: 1992 års krispaket

  2019.

 • Ahlgren, Levina

  Ideal i annonser: Kvinnlighet i två veckotidningar mellan 1950-1970

  2019.

 • Einholt, Hanna

  Ungdomars arbetsmarknad 1965 jämfört med 2015: En kvantitativ undersökning av första arbete och inkomst för ungdomar år 1965 jämfört med år 2015

  2019.

 • Hellberg, Erik

  Inkomst- och förmögenhetsskillnader i Söderforsförsamling 1930

  2019.

 • Jakobsson, Alessio

  Ukrainas import av rysk naturgas - en energikrävanderelation?: En undersökning av Ukrainas importpris

  2019.

 • Lind-Anderton, Agnes

  Manskris: En studie om 90-talskrisens könade arbetsmarknadseffekter

  2019.

 • Spångberg, Marcus

  Jämställdhetsutveckling inom svensk längdskidåkning: En studie av jämställdhetsutvecklingen utifrån tidskriften Svensk Skidsport mellan 1970–2004

  2019.

 • van Blaricum, Klara

  Frihet, ansvar, kompetens: 1993 års högskolereform och dess påverkan på grundutbildningen 1994-2015

  2019.

 • Andersson Perdahl, Erik

  Forskning eller utveckling?: Svenska regeringars forskningspolitik 1980–2000

  2019.

 • Karhukorpi, Henry

  Finanskrisen 2008: hur påverkades den svenska konstmarknaden?: En fallstudie om finanskrisens påverkan på auktionshuset Bukowskis mellan 2004-2013

  2019.

 • Lindström, Andreas

  Näringslivets ideologiska dilemma: En ideologikritisk studie över Svenskt Näringslivs forskning och utbildningspolitik under 2010-talet

  2019.

 • Machado Freeney, Martin

  Nya mynt och sedlar, en studie av Sveriges penningväsende 1717-1720

  2019.

 • Meleaku, Daniel

  Mellan planering och irrationalitet: En studie över marknadskrafters påverkan på planekonomiers utrikeshandel mellan 1958–1991

  2019.

  Open access
 • Bouvin, Philip

  Några viktiga handelsfrågor under 1700-talet: En undersökning utifrån en reserapport av Johan Westerman

  2019.

  Open access