Publications

Discover our published work if you are interested in economic history and want to expand your knowledge and understanding of the subject.

The Department publishes work in the book series Uppsala Studies in Economic History, and working papers in Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Erlaier work was published in Working Papers in Transport and Communication History.

Latest publications

 • Magnusson, Lars; Ottosson, Jan

  Path Dependence and Institutional Change: The Emergence of Regulations in Network Industries in Historical Perspective

  Part of Eastern Economic Association, February 2003, New York, 2003.

 • Ottosson, Jan

  STRATEGIC ALLIANCES IN INTERWAR INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS: A NETWORK  ANALYSIS OF STOCKHOLMS ENSKILDA BANK'S PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL BOND MARKET

  Part of 20th Century Universal Banking, International Comparisons, p. 51-80, 1992.

 • Widmalm, Hedvig

  Leif Runefelt, Den magiska spegeln, anm. av Hedvig Widmalm

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 748-750, 2020.

 • Widmalm, Hedvig

  The Household Economy of the Great Copper Mine, 1716 - 1724

  Part of Skandinavisk kobber, p. 91-110, 2020.

 • Isacson, Maths; Jensen, Ronnie; Petterson Jensen, Ing-Marie; Perers, Karin et al.

  Folkareboken: En tidsresa genom Avesta, By, Folkärna, Grytnäs

  Avesta kommun, 2020.

 • Malmström Rognes, Åsa

  The Evolution of Capital Adequacy Rules – the contrasting cases of Sweden and Britain

  Part of Scandinavian Economic History Review, 2020.

 • Morell, Mats

  La historia y los estudios rurales a partir de los sesenta: de la descolonización al medio ambiente y la soberanía alimentaria

  Part of Ayer, p. 19-51, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2020

  2020.

  Open access
 • Wiell, Karolina

  Simning som kvinnlig OS gren – 100 år

  Part of Perspektiv på OS i Stockholm 1912, 2012.

 • Wiell, Karolina

  Debattens vågor: När tankarna om behovet av en förbättrad personlig hygien växer fram, Sverige 1880-1920

  2011.

 • Wiell, Karolina

  ”Må de lärdomar, som de gifva,lända till efterföljd och välfärd!”: Spridningen av ett privathygieniskt budskap i Sverige under perioden 1880-1920

  2011.

 • Glover, Nikolas; Hellenes, Andreas Mørkved

  A ‘Swedish Offensive’ at the World's Fairs: Advertising, Social Reformism and the Roots of Swedish Cultural Diplomacy, 1935–1939

  Part of Contemporary European History, 2020.

  Open access
 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 509-511, 2020.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 773-774, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Arkiven ger svar på frågor om landsbygdens byggnader

  2020.

 • Ottosson, Jan

  The making and breaking of interlocking directorships in banking and industry in Sweden, 1918–1924

  Part of Past, present and future., p. 267-284, 2020.

 • Ulväng, Göran; Ridbäck, Irma

  Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor

  Bokförlaget Langenskiöld, 2020.

 • Dellstig, David

  Den efterfrågade vetenskapen: Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018

  Open access
 • Perna, Andrea; Baraldi, Enrico; Waluszewski, Alexandra

  Is the value created necessarily associated with money? On the connections between an innovation process and its monetary dimension: The case of Solibro's thin-film solar cells

  Part of Industrial Marketing Management, p. 108-121, 2015.

 • Eklinder-Frick, Jens; Andrea, Perna; Waluszewski, Alexandra

  What’s smart about smart specialization – a new EU innovation strategy or more of the same?

  Part of Journal of business & industrial marketing, 2020.

 • Håkansson, Håkan; Waluszewski, Alexandra

  ‘Thick or thin’? Policy and the different conceptualisations of business interaction patterns

  Part of Journal of business & industrial marketing, 2020.

 • Waluszewski, Alexandra

  Skapa förutsättningar för kunskapsbaserad äldrevård

  Part of Göteborgsposten, 2020.

 • Waluszewski, Alexandra

  Den billiga produktionen kan ha ett högt pris

  Part of Göteborgsposten, 2020.

 • Waluszewski, Alexandra

  Den svåra konsten med offentlig upphandling

  Part of Göteborgsposten, 2020.

 • Waluszewski, Alexandra

  Den svåra konsten med offentlig upphandling

  Part of Göteborgsposten, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Cabinet makers and chair makers in Stockholm 1730–1850: Production, market and economy in a regulated economy

  Part of Luxury, Fashion and the Early Modern Idea of Credit, 2020.

 • Häggqvist, Henric

  How Does Globalization Affect the Welfare State? Openness to Trade and Social Spending Patterns in 21 Countries, 1920-2000

  Part of Essays in Economic & Business History, p. 224-270, 2020.

 • Jansson, Olle

  Hemvändare och marknaden för kompetens: Recension av Gunnar Eliasson: Sverige och den globala marknaden för kompetens - hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?

  Part of Ekonomisk Debatt, p. 70-73, 2020.

 • Lilja, Kristina

  Sparbankerna visade vägen

  2020.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Kampen mot osund konkurrens: Den olösta frågan om arbetsmarknadens parter och myndigheter i samverkan

  Part of Sund konkurrens i byggbranschen, p. 67-85, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om ekonomisk historia

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 21-37, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om teorier i ekonomisk historia

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 39-66, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om metoder i ekonomisk historia

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 67-91, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Vad är ekonomisk historia?

  2020.

 • Jansson, Måns

  Global Materials, Contact Zones, and Imitation: The Making of Metal Commodities in Eighteenth-Century Sweden

  Part of Locating the Global, p. 41-72, 2020.

 • Fellman, Susanna; Ottosson, Jan

  Staten och statens roller: Om staten, samhällsekonomin och regleringsregimer

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 261-283, 2020.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Kampen mot osund konkurrens: Den olösta frågan om arbetsmarknadens parter och myndigheter i samverkan

  Part of Sund konkurrens i byggbranschen, 2020.

 • Hasselberg, Ylva

  Den obetvingliga teknikens reseguide

  Part of Teknik i samhället tjänst, 2019.

 • Hasselberg, Ylva

  Inte utan visst motstånd.: Essäer om akademisk kapitalism och akademisk nyliberalism

  Gidlunds förlag, 2019.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Slutrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

  Open access
 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  Economic Growth and the Development of Real Wages: Swedish Construction Workers' Wages in Comparative Perspective, 1831–1900

  Part of Journal of Economic History, p. 813-852, 2020.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Hagby kyrka under 1600- och 1700-talen

  Part of Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020, p. 112-139, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Den nya kyrkan i Hagby 1840-2020

  Part of Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020, p. 140-174, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020

  2020.

 • Sánchez Sulejmani, Anton

  Den röda södern: Skånes socialdemokratiska partidistrikt och budgetsaneringen 1993 – 1996

  2020.

  Open access
 • Hellberg, Erik

  Textilkrisen och den svenska staten: Textilindustrins nedgång i ljuset av riksdagsdebatten

  2020.

  Open access
 • Hedvall, Albin

  Vad är utbildningen värd?: En studie av synen på kunskap och utbildning i statliga offentliga utredningars 1970—2020

  2020.

  Open access
 • Holmgren, Saga

  "Med tacksamhet förbinder jag mig": En diskussion om formalisering utifrån 20 undantagskontrakt

  2020.

  Open access
 • Brännström, Amanda

  "Allt icke önskat ljud: "Intressen inom bullerdebatten kopplad till Bromma flygplats

  2020.

  Open access
 • Eketrä, Ninni

  Urbanisering och det politiska samtalet: En analys av diskursen under det svenska välfärdssamhällets framväxt

  2020.

  Open access
 • Kristofersson, Filip

  Den ideologiska striden om den lokala arbetstiden: En undersökning av kopplingen mellan ideologi ocharbetstidsförkortningar på lokal nivå mellan 1990 och 2019

  2020.

  Open access
 • Christoffersson, Therese

  Vinstdrivande personaluthyrning: som problem och lösning i Sverige 1961-1999

  2020.

  Open access
 • van Blaricum, Klara

  Hemmafruar sökes: Homepartyförsäljning, emotionellt arbete och rationell konsumtion i Sverige 1968-1979

  2020.

  Open access
 • Wahlgren, Malin

  Hälso-och sjukvårdens omvandling under 1990-talet: En studie om den landstingspolitiska debatten i Uppsala län angåendenedskärningar och arbetslöshet i hälso-och sjukvården åren 1990–1999

  2020.

  Open access
 • Spångberg, Marcus

  Ett evenemangs livscykel under förändring: Världscup och VM i skidskytte, Östersund 1989–2019

  2020.

 • Eklinder-Frick, Jens; Perna, Andrea; Waluszewski, Alexandra

  What’s smart about smart specialization – a new EU innovation strategy or more of the same?

  Part of Journal of Business and Industrial Marketing

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 251-253, 2020.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 3-5, 2020.

 • Lindström, Jonas; Kardell, Örjan; Tengroth Ulväng, Marie

  Platsen, tiden, människorna

  Part of Fantastiska verb, p. 27-45, 2020.

 • Larsson, Mats; Ottosson, Jan

  FINANCIAL CRISES – INTERNATIONAL DISSEMINATION & CONSEQUENCES IN HISTORICAL PERSPECTIVE

  2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 833-835, 2019.

 • Hellmark, Ann-Britt; Knocke, Wuokko; Magnusson, Lars; Ottosson, Jan

  In Memorian: Bengt Abrahamsson, 1937-2019

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 836-837, 2019.

 • Ahlander, Jonas

  Samspelet mellan korta kriser och långa cykler: En analys av svensk BNP 1800–2019

  2020.

  Open access
 • Lundin, Gustav

  Kurortens besökare i äldre tid: En studie om gästerna vid Sätra Brunn 1796 och 1841

  2020.

  Open access
 • Sigvardson, Inez

  Genuskontraktet och kvinnors deltidsarbete: En studie av deltidsanställda kvinnors villkor under 1970-talet

  2020.

  Open access
 • Svensson, Josefin

  Röster av silke: en studie om kvinnlig konsumtionskultur 1920–1929 i veckotidningen Idun

  2020.

  Open access
 • Ulvsgärd, Clara

  Avreglering och bankernas annonsering: En undersökning av Handelsbanken och S-E-Bankens marknadsföring i svenska dagstidningar under 1980-talet

  2020.

  Open access
 • Nyqvist, Jakob

  Ska vi patentera?: En studie i patenteringsbenägenheten för svenska innovationer undertvå kriser

  2020.

  Open access
 • Örn, Filip

  Död och elände: Spanska sjukan och fattigdomen i Jämtlands län

  2020.

  Open access
 • Söderlund, Joel

  Arbete för framtiden: Utbildningsexpansionen i Sverige sedan 70-talet och den andra flitiga revolutionen

  2020.

 • Åberg, Magnus; Fälting, Lars; Lingfors, David; Nilsson, Annica et al.

  Do ground source heat pumps challenge the dominant position of district heating in the Swedish heating market?

  Part of Journal of Cleaner Production, 2020.

 • Pihl, Christopher

  För att bygga, brygga och begrava.: Kreditmarknaden i 1600-talets Stockholm och Riksens ständers banks utlåningsverksamhet (To build, to brew and to bury: The credit market in Stockholm and the lending business of the Bank of the Estates of the Realm)

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 189-221, 2020.

 • Lönnborg, Mikael; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars

  Swedish Insurance Institutions and Efficiency 1920-1980

  Part of Risk and the insurance business in history, p. 157-177, 2020.

 • Hasselgren, Björn

  Concessions and auctions as models for deployment of electrified road systems

  Part of ERSC 2020 Book of Abstracts, 2020.

  Open access
 • Hasselgren, Björn

  The Scottish Enlightenment and natural history An Introduction to Adam Smith's The Wealth of Nations (Translated from the Swedish original):

  2020.

  Open access