Publications

Discover our published work if you are interested in economic history and want to expand your knowledge and understanding of the subject.

The Department publishes work in the book series Uppsala Studies in Economic History, and working papers in Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Erlaier work was published in Working Papers in Transport and Communication History.

Latest publications

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Part of Panel 3D - Labour, wages and the welfare state, 2019.

 • Isacson, Maths; Ottosson, Jan

  Panel 3D - Labour, wages and the welfare state . Chairs: Jan Ottosson & Maths Isacsson, Uppsala University

  2019.

 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.

  Part of Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv, 2019.

 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan

  Funny bikes: a symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through the voyeuristic spokesperson of a video lens

  Part of Visual Studies, p. 13-27, 2019.

  Open access
 • Ekstedt, Eskil

  Project work, a challenge to traditional work life institutions

  Part of International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, p. 267-281, 2019.

 • La Rocca, Antonella; Perna, Andrea; Snehota, Ivan; Ciabuschi, Francesco

  The role of supplier relationships in the development of new business ventures

  Part of Industrial Marketing Management, p. 149-159, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Hakansson, Hakan; Snehota, Ivan

  The public-private partnership (PPP) disaster of a new hospital - expected political and existing business interaction patterns

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 1119-1130, 2019.

 • Morell, Mats; Söderhäll, Martin

  Smallholders’ and large estates’ reaction to changed market conditions 1860–1910

  Part of Scandinavian Economic History Review, 2019.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Internationalisation of a Philippine Port Operator- ICTSI from local to multinational

  2016.

 • Malmström Rognes, Åsa; Larsson, Mats

  Can Regulations Prevent Financial Crises?

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Part of Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Part of Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Part of Scandinavian Economic History Review, p. 1 1-22 22, 2019.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Part of Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Husz, Orsi

  Hermodseleven och den svenska idén om framgång

  Part of Historiska typer, 2020.

 • Ulväng, Göran; Lange, Ulrich

  Julita gård.: Människor och landskap under tusen år.

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende: Stora huset på Julita gård

  Part of Julita gård, p. 211-227, 2019.

 • Ulväng, Göran; Prytz, Cristina

  Den oumbärliga jorden: Arv och ägande på Julita under familjen Palbitzki

  Part of Julita gård, p. 173-189, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 121-122-, 2019.

 • Rider, Sharon

  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 367-370, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 660-661, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 280-281, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 3-5, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  Neither sticks nor carrots: Swedish trade union involvement in the European Semester: Case study Sweden

  2019.

  Open access
 • Töyrä Mendez, Ewa

  Hope is the last thing a person does before being defeated: A study on microfinance programs and its effect on female borrower´s empowerment

  2019.

 • Hakimi, Farangis Alice

  Frihet är allt jag ville: En kvalitativ intervjustudie om iranska kvinnors värderingar kring utbildning, arbete och jämstalldhet utifran ett historiskt perspektiv

  2019.

 • LaRocca, Antonella; Snehota, Ivan; Waluszewski, Alexandra

  Editorial

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 230-231, 2019.

 • Sletteng, Oliver

  Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin: 1992 års krispaket

  2019.

 • Ahlgren, Levina

  Ideal i annonser: Kvinnlighet i två veckotidningar mellan 1950-1970

  2019.

 • Einholt, Hanna

  Ungdomars arbetsmarknad 1965 jämfört med 2015: En kvantitativ undersökning av första arbete och inkomst för ungdomar år 1965 jämfört med år 2015

  2019.

 • Hellberg, Erik

  Inkomst- och förmögenhetsskillnader i Söderforsförsamling 1930

  2019.

 • Jakobsson, Alessio

  Ukrainas import av rysk naturgas - en energikrävanderelation?: En undersökning av Ukrainas importpris

  2019.

 • Lind-Anderton, Agnes

  Manskris: En studie om 90-talskrisens könade arbetsmarknadseffekter

  2019.

 • Spångberg, Marcus

  Jämställdhetsutveckling inom svensk längdskidåkning: En studie av jämställdhetsutvecklingen utifrån tidskriften Svensk Skidsport mellan 1970–2004

  2019.

 • van Blaricum, Klara

  Frihet, ansvar, kompetens: 1993 års högskolereform och dess påverkan på grundutbildningen 1994-2015

  2019.

 • Andersson Perdahl, Erik

  Forskning eller utveckling?: Svenska regeringars forskningspolitik 1980–2000

  2019.

 • Karhukorpi, Henry

  Finanskrisen 2008: hur påverkades den svenska konstmarknaden?: En fallstudie om finanskrisens påverkan på auktionshuset Bukowskis mellan 2004-2013

  2019.

 • Lindström, Andreas

  Näringslivets ideologiska dilemma: En ideologikritisk studie över Svenskt Näringslivs forskning och utbildningspolitik under 2010-talet

  2019.

 • Machado Freeney, Martin

  Nya mynt och sedlar, en studie av Sveriges penningväsende 1717-1720

  2019.

 • Meleaku, Daniel

  Mellan planering och irrationalitet: En studie över marknadskrafters påverkan på planekonomiers utrikeshandel mellan 1958–1991

  2019.

  Open access
 • Bouvin, Philip

  Några viktiga handelsfrågor under 1700-talet: En undersökning utifrån en reserapport av Johan Westerman

  2019.

  Open access
 • Eketrä, Ninni

  Regionala skillnader i risktagande: Aktiebelåning i norrländska sparbanker

  2019.

  Open access
 • Smeds, Jonathan

  Svensk fotboll och varvskriserna under 1970-talet: En undersökning av Landskrona Bois, GAIS och Malmö FF under svenska varvskriserna 1973–1981

  2019.

  Open access
 • Lanfelt, Isabelle

  Arbete, politisk representation och kvinnor: Deskriptiv representationsteori och kvinnliga yrkeserfarenheter i Sveriges riksdag 1974–2018

  2019.

  Open access
 • Hedman, Katarina

  Den heliga kon: Mejeriindustri i brytningstid 1914–1918

  2019.

  Open access
 • Lindberg, Elisabeth

  Från statlig byggsten till marknad för kapitalet: Kapitalmarknadsdebatten i Sverige 1960–1979

  2019.

  Open access
 • Skoglund, William

  Konsten att överleva en kris: En studie om Uplandsbankens utveckling under 1970-talets krisår

  2019.

  Open access
 • Lilja, Kristina; Jonsson, Pernilla

  Inadequate supply and increasing demand for textiles and clothing: second-hand trade at auctions as an alternative source of consumer goods in Sweden, 1830–1900

  Part of Economic history review, p. 1-28, 2019.

  Open access
 • Häggqvist, Henric; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars; Larsson, Mats

  The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938

  2019.

 • Glover, Nikolas

  Staten, Organisationssverige och vidsynthetens förgätmigej: Det strategiska främjandet av svensk internationalism, 1945–1963

  Part of Efterkrigstidens samhällskontakter, 2019.

 • Wendschlag, Mikael; Ottosson, Jan

  The Swedish 1907-1908 banking crisis and old and new crisis management policies

  2019.

 • Murhem, Sofia; Karlsson, Lars; Nilsson, Rasmus; Ulväng, Göran

  Undervaluation in probate inventories probate inventory values and auction protocol market prices in eighteenth and nineteenth century Sweden

  Part of History of Retailing and Consumption, 2019.

 • Persson-Fischier, Ulrika; Gebert Persson, Sabine; Sjöstrand, Fredrik; Ågren, Karin

  Public and private networks in tourism – barriers to network identity construction and commitmen

  2019.

 • Funke, Michael

  Johan Victor Svenson

  Part of Svensk biografiskt lexikon, p. 628-631, 2017.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  The Swedish Manor 1750-1950 – Decline or Continuity?

  Part of Estate Landscapes in Northern Europe, p. 96-128, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Snehota, Ivan; La Rocca, Antonella

  What remains to be discovered?: Manifesto for researching the interactive business world

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 232-239, 2019.

 • Gunnarsson Nording, Niklas

  Kortsiktiga vinstintressen och deras konsekvenser: En studie om hur ett stigande marknadsvärde på lax påverkade människorna som handlade med den

  2019.

 • Pär, Wikman

  Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten: Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier

  Open access
 • Olsson, Erik

  Framgång i folkhemmet: Synen på framgång genom tidningen Korrespondens 1923–1963

  2019.

  Open access
 • Glover, Nikolas

  The 'aidification' of national experiences: Swedish-supported correspondence education in Tanzania, ca 1960-1975

  Part of Nordic Journal of Educational History, 2019.

 • Nilsson, Sofi

  Tryggad försörjning av textil: Svensk ekonomisk beredskap av textil 1972-1984

  2019.

  Open access
 • Meleaku, Daniel

  Produktionens spridning i rationaliseringens tid: En studie om lägenhetsbyggandets regionala utveckling i en byggcykel mellan 1960–1975

  2019.

  Open access
 • Westholm, Oliver

  ”Nej, mina herrar, här gifvas ju också högre och ideellare intressen att skydda och försvara!”: Barnarbetet och argumentationen därikring

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Salnecke hushållning.: Livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion på Salnecke herrgård, Gryta, Uppland åren 1783 - 1812

  2019.

 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan; Ducourant, Helene

  Mundane intermodality: a comparative analysis of bike-renting practices

  Part of Mobilities, p. 791-807, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  National trade union involvement in the European Semester.: Case study Sweden.

  2019.

 • Söderqvist, Jonas

  Social Mobility or Class Formation?: Goals and ambitions among the students at Brunnsvik Folk College, Sweden 1906-1920

  2018.

 • Söderqvist, Jonas

  Emma Sofia Flood: Agitator, skribent, rösträttskvinna

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Wendschlag, Mikael

  Finanstillsynens utveckling i Sverige från mitten av 1800-talet fram till 1990-talskrisen

  Part of Ett liv som handledare. Mats Larsson 65 år, 2018.

  Open access
 • Larsson, Mats; Häggqvist, Henric

  The balance of imbalance between deposits and lending in Swedish commercial banking, 1870-1994

  2018.

 • Elliot, Viktor; Marton, Jan; Öhman, Peter; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  National implications of EU harmonization: the case of banks' reporting requirements in Sweden

  2019.

  Open access
 • Nordlund Edvinsson, Therese

  Sigfrid Edström: direktör mellan det patriarkala och det moderna

  Part of Demokratins genombrott: Människor som formade 1900-talet, 2018.