Publications

Discover our published work if you are interested in economic history and want to expand your knowledge and understanding of the subject.

The Department publishes work in the book series Uppsala Studies in Economic History, and working papers in Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Erlaier work was published in Working Papers in Transport and Communication History.

Latest publications

 • Andersson, David E.; Dahlén, Marianne; Domeij, Bengt; Tell, Fredrik

  Att försvara sin IP: Överklaganden mot patent, varumärken och design

  Part of Management of Innovation and Technology, p. 3-5, 2020.

  Open access
 • Åkerberg, Arvid

  Kommunisterna och Stripakonflikten: SKP:s ställning till arbetsmarknadskonflikten i Stripa gruva mellanåren 1925–1927

  2020.

 • Holmgren, Saga

  Den förstfödde och alla de andra: Generationsskiften vid sex gårdar i Torstuna socken, 1770-1900

  2020.

 • Lindberg, Elisabeth

  Släpp loss politiken - lär av 30-talets pionjärer: Både socialdemokrater och liberaler bör inspireras av dem som vågade tänka nytt.

  Part of Aftonbladet kultur, 2020.

  Open access
 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Delrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

 • Hansson, Kristina

  Krängande under kriget: En undersökning av marknadsförda produkter i ”The New York Times” innan och under andra världskriget

  2020.

  Open access
 • Eriksson, Hannes

  Uppsalahemmens skatter: Förmögenhetsutvecklingen i Uppsala stad mellan åren 1880–1910

  2020.

  Open access
 • Krantz, Marcus

  Handel under kriser: Svensk handel och regionalisering 1925–1955

  2020.

 • Hamström, Joel

  När framtiden blev fördröjd: Arbete och modernisering på Forsmarks bruk 1855–1895

  2020.

 • Törnqvist, Daniel

  Att vara eller inte vara bankägare, det är frågan: En studie av svenska statens ägande i Nordbanken/Nordea efter 1990-talets finanskris

  2020.

  Open access
 • Peters, Sara

  Den svenska hemmafrun: Synen på hushållsarbete bland svenska kvinnor år 1953

  2020.

 • Eklinder-Frick, Jens Ola; Fremont, Vincent; Åge, Lars-Johan; Osarenkhoe, Aihie

  Digitalization efforts in liminal space - inter-organizational challenges

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 150-158, 2020.

 • Larsson, Mats

  Establishing legitimacy in a new fiancial system: The central European and Baltic experience in a historical and geographical context

  Part of Unplanned, p. 253-280, 2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990-2016

  Förlaget Näringslivshistoria, 2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990-2016

  Part of Nordisk Försäkringstidskrift, p. 1-9, 2019.

 • Larsson, Mats

  The role of capital adequacy regulations in a period of crises - Swedish banking 1915-1935

  2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  "Same, same but different": Trust, Confidence and Governance Among Swedish Mutual Insurance Companies

  Part of Managing Hybrid Organizations, p. 49-72, 2019.

 • Larsson, Mats

  Krig, kriser och tillväxt 1914-1945

  Dialogos Förlag, 2019.

 • Jansson, Jenny; Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Teknikskiften och arbetsmarknadens parter: Är den europeiska planeringsterminen en väg mot ett socialt Europa?

  Part of EU och teknologiskiftet, p. 177-205, 2020.

 • Pettersson, Ingemar

  Forskningens banerförare: IVA mellan grundandet och andra världskriget

  Part of Teknik i samhällets tjänst, 2019.

 • Ulväng, Göran

  The necessityof going to town.Production and consumption in a late 18th century Swedish noble household

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2019

  2019.

  Open access
 • Persson, Mathias

  Southern Darkness, Northern Light: "Civilisation" and "Savagery" in Anders Sparrman’s Southern African Travelogue

  Part of South African Historical Journal, p. 1-20, 2019.

 • Ulväng, Göran

  Recension av: Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888–1930, av Mats Fredriksson

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 99-100, 2019.

 • Isacson, Maths; Jensen, Ronnie; Perers, Karin; Pettersson Jensen, Ing-Marie et al.

  Folkareboken: En tidsresa genom Avesta, By, Folkärna, By

  Avesta kommun, 2019.

 • Isacson, Maths

  Humanization of Work inScandinavia, 1960-1990. Strategies Against Problems of the Modern Industrial Work

  Part of “Humaniserung Der Arbeit”. , p. 305-327, 2019.

 • Isacson, Maths

  Yrken i historien och samtiden

  Part of Vi drack vårt kaffe på totaletten, p. 122-128, 2019.

 • Husz, Orsi

  Money cards and identity cards.: De-vicing consumer credit in postwar Sweden

  Part of Journal of Cultural Economy, 2020.

  Open access
 • Andersson, Jenny

  The great future debate and the struggle for the world

  Part of American Historical Review, p. 1411-1430, 2012.

 • Andersson, Jenny

  Nordic nostalgia and Nordic light: The Swedish model as Utopia 1930–2007

  Part of Scandinavian Journal of History, p. 229-245, 2009.

  Open access
 • Andersson, Jenny

  The people’s library and the electronic workshop: Comparing Swedish and British social democracy

  Part of Politics & Society, p. 431-460, 2006.

 • Hotori, Eiji; Wendschlag, Mikael

  The Formalization of Banking Supervision in Japan and Sweden

  Part of Social Science Japan Journal, p. 211-228, 2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Part of 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History & 13th Swedish Economic History Meeting, 10-12 October 2019, Uppsala, Sweden., 2019.

 • Ottosson, Jan

  Luftfart under fem årtiondenSvensk luftfart 1900-1951 – Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen

  2019.

 • Ottosson, Jan

  Civilflyget i Sverige år 1959

  Part of 1959 års ekonomiska historia, p. 47-50, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Antibiotika till djur största faran

  Part of Svenska Dagbladet, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Att hänvisa till EUs ledarskap är en grov förenkling

  Part of Dagens Nyheter, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kvalitet måste vägas in i upphandling

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kulturen skall inte anpassa sig

  Part of Värmlands Folkblad, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  När samverkan gifts ihop med innovation blir det problematiskt

  Part of Curie, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Vems chartermål?

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Nationalekonomerna blandar äpplen med päron

  Part of Dagens Nyheter, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Innovation har blivit ett flumbegrepp

  Part of Svenska Dagbladet, 2015.

 • Waluszewski, Alexandra

  Ägarna nyckel till Life Science

  Part of Svenska Dagbladet, 2014.

 • Waluszewski, Alexandra

  Forskning räcker inte för att skapa växande företag

  Part of Dagens Nyheter, 2013.

 • Waluszewski, Alexandra

  Björklunds Sverige - en forskningsbananrepublik?

  Part of Dagens Nyheter, 2012.

 • Waluszewski, Alexandra

  När vildvittror tänker högt

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2011.

 • Hodacs, Hanna; Persson, Mathias

  Globalizing the savage: From stadial theory to a theory of luxury in late-18th-century Swedish discussions of Africa

  Part of History of the Human Sciences, p. 100-114, 2019.

 • Husz, Orsi

  Lagom moderna kvinnor

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 605-612, 2019.

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Part of Panel 3D - Labour, wages and the welfare state, 2019.

 • Isacson, Maths; Ottosson, Jan

  Panel 3D - Labour, wages and the welfare state . Chairs: Jan Ottosson & Maths Isacsson, Uppsala University

  2019.

 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.

  Part of Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv, 2019.

 • Persarvet, Viktor

  Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

  Open access
 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan

  Funny bikes: a symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through the voyeuristic spokesperson of a video lens

  Part of Visual Studies, p. 13-27, 2019.

  Open access
 • Ekstedt, Eskil

  Project work, a challenge to traditional work life institutions

  Part of International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, p. 267-281, 2019.

 • La Rocca, Antonella; Perna, Andrea; Snehota, Ivan; Ciabuschi, Francesco

  The role of supplier relationships in the development of new business ventures

  Part of Industrial Marketing Management, p. 149-159, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Hakansson, Hakan; Snehota, Ivan

  The public-private partnership (PPP) disaster of a new hospital - expected political and existing business interaction patterns

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 1119-1130, 2019.

 • Morell, Mats; Söderhäll, Martin

  Smallholders' and large estates' reaction to changed market conditions 1860–1910

  Part of Scandinavian Economic History Review, p. 312-331, 2019.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Internationalisation of a Philippine Port Operator- ICTSI from local to multinational

  2016.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Review: Brett Sheehan. Industrial Eden: A Chinese Capitalist Vision

  Part of Enterprise & society, p. 278-280, 2020.

 • Malmström Rognes, Åsa; Larsson, Mats

  Can Regulations Prevent Financial Crises?

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Part of Ett liv som handledare, p. 163-172, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Part of Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Part of Scandinavian Economic History Review, p. 1 1-22 22, 2019.

 • Husz, Orsi; Forsell, Håkan

  Hermodseleven och den svenska idén om framgång

  Part of Historiska typer, 2020.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Part of Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Ulväng, Göran; Lange, Ulrich

  Julita gård.: Människor och landskap under tusen år.

  2019.

 • Ulväng, Göran; Prytz, Cristina

  Den oumbärliga jorden: Arv och ägande på Julita under familjen Palbitzki

  Part of Julita gård, p. 173-189, 2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende:: Stora huset på Julita gård

  Part of Julita gård, p. 211-227, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 121-122-, 2019.

 • Rider, Sharon

  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 367-370, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 660-661, 2019.