Publications

Discover our published work if you are interested in economic history and want to expand your knowledge and understanding of the subject.

The Department publishes work in the book series Uppsala Studies in Economic History, and working papers in Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Erlaier work was published in Working Papers in Transport and Communication History.

Latest publications

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om ekonomisk historia

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 21-37, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om teorier i ekonomisk historia

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 39-66, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om metoder i ekonomisk historia

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 67-91, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Vad är ekonomisk historia?

  2020.

 • Jansson, Måns

  Global Materials, Contact Zones, and Imitation: The Making of Metal Commodities in Eighteenth-Century Sweden

  Part of Locating the Global, p. 41-72, 2020.

 • Fellman, Susanna; Ottosson, Jan

  Staten och statens roller: Om staten, samhällsekonomin och regleringsregimer

  Part of Vad är ekonomisk historia?, p. 261-283, 2020.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Kampen mot osund konkurrens: Den olösta frågan om arbetsmarknadens parter och myndigheter i samverkan

  Part of Sund konkurrens i byggbranschen, 2020.

 • Hasselberg, Ylva

  Den obetvingliga teknikens reseguide

  Part of Teknik i samhället tjänst, 2019.

 • Brantnell, Anders; Baraldi, Enrico

  Following unique logics despite institutional complexity: An inductive study of academic inventors and institutional logics

  Part of European Management Journal, 2020.

 • Hasselberg, Ylva

  Inte utan visst motstånd.: Essäer om akademisk kapitalism och akademisk nyliberalism

  Gidlunds förlag, 2019.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Slutrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

  Open access
 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  Economic Growth and the Development of Real Wages: Swedish Construction Workers’ Wages in Comparative Perspective, 1831–1900

  Part of Journal of Economic History, p. 813-852, 2020.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Hagby kyrka under 1600- och 1700-talen

  Part of Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020, p. 112-139, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Den nya kyrkan i Hagby 1840-2020

  Part of Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020, p. 140-174, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020

  2020.

 • Sánchez Sulejmani, Anton

  Den röda södern: Skånes socialdemokratiska partidistrikt och budgetsaneringen 1993 – 1996

  2020.

  Open access
 • Hellberg, Erik

  Textilkrisen och den svenska staten: Textilindustrins nedgång i ljuset av riksdagsdebatten

  2020.

  Open access
 • Hedvall, Albin

  Vad är utbildningen värd?: En studie av synen på kunskap och utbildning i statliga offentliga utredningars 1970—2020

  2020.

  Open access
 • Holmgren, Saga

  "Med tacksamhet förbinder jag mig": En diskussion om formalisering utifrån 20 undantagskontrakt

  2020.

  Open access
 • Brännström, Amanda

  "Allt icke önskat ljud: "Intressen inom bullerdebatten kopplad till Bromma flygplats

  2020.

  Open access
 • Eketrä, Ninni

  Urbanisering och det politiska samtalet: En analys av diskursen under det svenska välfärdssamhällets framväxt

  2020.

  Open access
 • Kristofersson, Filip

  Den ideologiska striden om den lokala arbetstiden: En undersökning av kopplingen mellan ideologi ocharbetstidsförkortningar på lokal nivå mellan 1990 och 2019

  2020.

  Open access
 • Christoffersson, Therese

  Vinstdrivande personaluthyrning: som problem och lösning i Sverige 1961-1999

  2020.

  Open access
 • van Blaricum, Klara

  Hemmafruar sökes: Homepartyförsäljning, emotionellt arbete och rationell konsumtion i Sverige 1968-1979

  2020.

  Open access
 • Wahlgren, Malin

  Hälso-och sjukvårdens omvandling under 1990-talet: En studie om den landstingspolitiska debatten i Uppsala län angåendenedskärningar och arbetslöshet i hälso-och sjukvården åren 1990–1999

  2020.

  Open access
 • Spångberg, Marcus

  Ett evenemangs livscykel under förändring: Världscup och VM i skidskytte, Östersund 1989–2019

  2020.

 • Eklinder-Frick, Jens; Perna, Andrea; Waluszewski, Alexandra

  What’s smart about smart specialization – a new EU innovation strategy or more of the same?

  Part of Journal of Business and Industrial Marketing

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 251-253, 2020.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 3-5, 2020.

 • Lindström, Jonas; Kardell, Örjan; Tengroth Ulväng, Marie

  Platsen, tiden, människorna

  Part of Fantastiska verb, p. 27-45, 2020.

 • Larsson, Mats; Ottosson, Jan

  FINANCIAL CRISES – INTERNATIONAL DISSEMINATION & CONSEQUENCES IN HISTORICAL PERSPECTIVE

  2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 833-835, 2019.

 • Hellmark, Ann-Britt; Knocke, Wuokko; Magnusson, Lars; Ottosson, Jan

  In Memorian: Bengt Abrahamsson, 1937-2019

  Part of Economic and Industrial Democracy, p. 836-837, 2019.

 • Ahlander, Jonas

  Samspelet mellan korta kriser och långa cykler: En analys av svensk BNP 1800–2019

  2020.

  Open access
 • Lundin, Gustav

  Kurortens besökare i äldre tid: En studie om gästerna vid Sätra Brunn 1796 och 1841

  2020.

  Open access
 • Sigvardson, Inez

  Genuskontraktet och kvinnors deltidsarbete: En studie av deltidsanställda kvinnors villkor under 1970-talet

  2020.

  Open access
 • Svensson, Josefin

  Röster av silke: en studie om kvinnlig konsumtionskultur 1920–1929 i veckotidningen Idun

  2020.

  Open access
 • Söderlund, Joel

  Arbete för framtiden: Utbildningsexpansionen i Sverige sedan 70-talet och den andra flitigarevolutionen

  2020.

 • Ulvsgärd, Clara

  Avreglering och bankernas annonsering: En undersökning av Handelsbanken och S-E-Bankens marknadsföring i svenska dagstidningar under 1980-talet

  2020.

  Open access
 • Nyqvist, Jakob

  Ska vi patentera?: En studie i patenteringsbenägenheten för svenska innovationer undertvå kriser

  2020.

  Open access
 • Örn, Filip

  Död och elände: Spanska sjukan och fattigdomen i Jämtlands län

  2020.

  Open access
 • Åberg, Magnus; Fälting, Lars; Lingfors, David; Nilsson, Annica et al.

  Do ground source heat pumps challenge the dominant position of district heating in the Swedish heating market?

  Part of Journal of Cleaner Production, 2020.

 • Lönnborg, Mikael; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars

  Swedish Insurance Institutions and Efficiency 1920-1980

  Part of Risk and the insurance business in history, p. 157-177, 2020.

 • Hasselgren, Björn

  Concessions and auctions as models for deployment of electrified road systems

  Part of ERSC 2020 Book of Abstracts, 2020.

  Open access
 • Hasselgren, Björn

  The Scottish Enlightenment and natural history An Introduction to Adam Smith's The Wealth of Nations (Translated from the Swedish original):

  2020.

  Open access
 • Hasselgren, Björn

  Skotsk upplysning och naturforskning: Förord till Adam Smiths Nationernas välstånd i förkortad utgåva

  Part of Nationernas välstånd - En undersökninga av dess natur och orsaker, p. 9-27, 2020.

  Open access
 • Jansson, Måns

  La technologie générale: Johann beckmann, entwurf der algemeinen technologie/projet de technologie générale (1806)

  Part of European Journal of the History of Economic Thought, p. 344-346, 2020.

 • Waluszewski, Alexandra

  Matproduktion med eller utan antibiotika.: Om en systeminnovation

  Part of Humanimalt, p. 127-135, 2020.

 • Åberg, Magnus; Fälting, Lars

  Förekomst av lärstilar hos studenter på Uppsala universitets tre vetenskapsområden: en strukturell analys

  2019.

  Open access
 • Petersson, Tom

  Den svenska industrins segertåg 1945-1965

  Dialogos Förlag, 2020.

 • Petersson, Tom

  Bankmarknad och ägarroll i förändring: Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

  Dialogos Förlag, 2020.

 • Jansson, Olle

  Suitable, Exploitable or Undesirable: Employer Perceptions and Categorisations of Migrant Workers in the Manufacturing Industries of Post-War Central Sweden

  Part of Immigrants & Minorities, p. 1-20, 2020.

  Open access
 • Andersson, David E.; Dahlén, Marianne; Domeij, Bengt; Tell, Fredrik

  Att försvara sin IP: Överklaganden mot patent, varumärken och design

  Part of Management of Innovation and Technology, p. 3-5, 2020.

  Open access
 • Åkerberg, Arvid

  Kommunisterna och Stripakonflikten: SKP:s ställning till arbetsmarknadskonflikten i Stripa gruva mellanåren 1925–1927

  2020.

 • Holmgren, Saga

  Den förstfödde och alla de andra: Generationsskiften vid sex gårdar i Torstuna socken, 1770-1900

  2020.

 • Andersson, Jenny; Keizer, Anne-Greet

  Governing the future:: science, policy and public participation in the construction of the long term in the Netherlands and Sweden

  Part of History and Technology, p. 104-122, 2014.

  Open access
 • Lindberg, Elisabeth

  Släpp loss politiken - lär av 30-talets pionjärer: Både socialdemokrater och liberaler bör inspireras av dem som vågade tänka nytt.

  Part of Aftonbladet kultur, 2020.

  Open access
 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Delrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

 • Hansson, Kristina

  Krängande under kriget: En undersökning av marknadsförda produkter i ”The New York Times” innan och under andra världskriget

  2020.

  Open access
 • Eriksson, Hannes

  Uppsalahemmens skatter: Förmögenhetsutvecklingen i Uppsala stad mellan åren 1880–1910

  2020.

  Open access
 • Krantz, Marcus

  Handel under kriser: Svensk handel och regionalisering 1925–1955

  2020.

 • Hamström, Joel

  När framtiden blev fördröjd: Arbete och modernisering på Forsmarks bruk 1855–1895

  2020.

 • Törnqvist, Daniel

  Att vara eller inte vara bankägare, det är frågan: En studie av svenska statens ägande i Nordbanken/Nordea efter 1990-talets finanskris

  2020.

  Open access
 • Peters, Sara

  Den svenska hemmafrun: Synen på hushållsarbete bland svenska kvinnor år 1953

  2020.

 • Eklinder-Frick, Jens Ola; Fremont, Vincent; Åge, Lars-Johan; Osarenkhoe, Aihie

  Digitalization efforts in liminal space - inter-organizational challenges

  Part of Journal of business & industrial marketing, p. 150-158, 2020.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990-2016

  Part of Nordisk Försäkringstidskrift, p. 1-9, 2019.

 • Larsson, Mats

  The role of capital adequacy regulations in a period of crises - Swedish banking 1915-1935

  2019.

 • Larsson, Mats

  Krig, kriser och tillväxt 1914-1945

  Dialogos Förlag, 2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990-2016

  Förlaget Näringslivshistoria, 2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  "Same, same but different": Trust, Confidence and Governance Among Swedish Mutual Insurance Companies

  Part of Managing Hybrid Organizations, p. 49-72, 2019.

 • Larsson, Mats; Ögren, Anders

  Establishing legitimacy in a new fiancial system: The central European and Baltic experience in a historical and geographical context

  Part of Unplanned, p. 253-280, 2019.

 • Jansson, Jenny; Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Teknikskiften och arbetsmarknadens parter: Är den europeiska planeringsterminen en väg mot ett socialt Europa?

  Part of EU och teknologiskiftet, p. 177-205, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2019

  2019.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Recension av: Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888–1930, av Mats Fredriksson

  Part of Bebyggelsehistorisk tidskrift, p. 99-100, 2019.

 • Pettersson, Ingemar

  Forskningens banerförare: IVA mellan grundandet och andra världskriget

  Part of Teknik i samhällets tjänst, 2019.