Other publications

Other publications published in DiVA (Academic Archive Online).

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Delrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Salnecke hushållning.: Livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion på Salnecke herrgård, Gryta, Uppland åren 1783 - 1812

  2019.

 • Häggqvist, Henric; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars; Larsson, Mats

  The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938

  2019.

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  A Workers’ Revolution in Sweden?: Exploring Economic Growth and Distributional Change with Detailed Data on Construction Workers’ Wages, 1831–1900

  2018.

  Open access
 • Geijer, Mia; Isacson, Maths

  Det svarta järnet: Bergslagens vapenindustri under 1900-talet

  2018.

 • Hedberg, Peter; Lönnborg, Mikael

  Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år

  2018.

 • Molinder, Jakob

  Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet: En genomlysning av internationell forskning och några lärdomar från perioden med centrala avtal

  2018.

 • Larsson, Mats; Ottosson, Jan

  Financial crises: International dissemination and consequences in historical perspective

  2018.

  Open access
 • Sandgren, Fredrik

  Kvinnors flit och slit: Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering

  2018.

 • Eloranta, Jari; Golson, Eric; Hedberg, Peter; Moreira, Maria Cristina

  Small and Medium Powers in Global History: Trade, Conflicts, and Neutrality from the 18th to the 20th Centuries

  2018.

 • Ulväng, Göran

  Sågarbo herrgård, Älvkarleby socken, Uppland. Historia, landskap och bebyggelse under 300 år

  2018.

  Open access
 • Larsson, Mats; Häggqvist, Henric

  The balance of imbalance between deposits and lending in Swedish commercial banking, 1870-1994

  2018.

 • Wendschlag, Mikael; Hotori, Eiji

  The formalization of banking supervision: A comparison between Japan and Sweden

  2018.

  Open access
 • Wendschlag, Mikael; Hotori, Eiji

  The formalization of banking supervision: A comparison between Japan and Sweden

  2018.

  Open access
 • Molinder, Jakob

  The Power Resource Theory Revisited: What Explains the Decline in Industrial Conflicts in Sweden?

  2018.

 • Ulväng, Göran

  Alsta: Industrier i Örsundaåns dalgång

  2017.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2017

  2017.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Kvekgården

  2017.

  Open access
 • Jansson, Olle

  Läkarförbundet, Vårdförbundet och professionernas internationella mobilitet

  2017.

  Open access
 • Hedberg, Peter; Karlsson, Lars; Häggqvist, Henric

  Open for Welfare: Openness to Trade and Social Spending in the West, 1920–1990

  2017.

  Open access
 • Jansson, Olle

  Organized interests and foreign-educated professionals: The case of the associations for physicians and nurses in Sweden

  2017.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Ryda: Torpare och backstugusittare i Örsundaåns dalgång

  2017.

  Open access
 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan; Murhem, Sofia; Magnusson, Lars

  Unemployment and Pensions Protection in Europe: the Changing Role of Social Partners. PROWELFARE Country Report: Sweden

  2016.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdshistoria

  2015.

 • Häggqvist, Henric

  Series on Swedish Foreign Trade, 1780-1830

  2015.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Bäddarö säteri, Löt, Uppland: Ägare, brukare och bebyggelse

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  De livsnödvändiga auktionerna

  2014.

 • Ulväng, Göran

  Den andra marknaden. Om auktioner i Sverige

  2014.

 • Ulväng, Göran

  En handelsplats för alla

  2014.

 • Ulväng, Göran

  Herresätenas histora från medeltid till nutid

  2014.

 • Ottoson, Jan; Karlsson, Lynn

  Professor Mats Larsson 60 år: En dokumentation från ett hyllningsseminarium i oktober 2013

  2014.

  Open access
 • Håkansson, Ane; Davour, Anna; Grape, Sophie; Hellesen, Carl et al.

  Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner: En tvärvetenskaplig rapport från Uppsala universitet

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgåg under 6000 år. Sten- och bronsålder

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgång: Kultur- och hembygdskarta

  2014.

 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgång under 6000 år. Agrar tillväxt

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgång under 6000 år. Industriell tid.

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgång under 6000 år. Järnålder

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgång under 6000 år. Medeltid

  2014.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  Örsundaåns dalgång under 6000 år. Nationalstat

  2014.

  Open access
 • Sandgren, Fredrik

  Det är inte högskolan som är problemet

  2013.

 • Sandgren, Fredrik

  Penningpolitiken måste anpassas för en strukturkris

  2013.

 • Ottosson, Jan; Andersson-Skog, Lena

  Stat, marknad och regleringi historiskt perspektiv

  2013.

 • Ulväng, Göran

  Agrar revolution gav tillväxt och välstånd

  2012.

 • Magnusson, Lars

  Den hållbara svenska modellen

  2012.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och effektivitet

  2012.

 • Nyberg, Klas

  Historiskt perspektiv på textilindustrin: I Textilindustrins kulturarv – maskiner och människor. Konferensrapport. Nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring. Textilmuseet, Borås, 12-13 mars 2012.

  2012.

 • Nisser, Marie; Isacson, Maths; Lundgren, Anders; Cinis, Andis

  Industrial Heritage Around the Baltic Sea

  2012.