Books

The latest books, book chapters and manuscripts published in DiVA (Academic Archive Online)

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Part of Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Funke, Michael

  Assar Svensson

  Part of The Dictionary of Swedish National Biography, (Svenskt biografiskt lexikon), vol 170,  issue 34, 2019.

 • Ottosson, Jan

  Civilflyget i Sverige år 1959

  Part of 1959 års ekonomiska historia, p. 47-50, 2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende: Stora huset på Julita gård

  Part of Julita gård, p. 211-227, 2019.

 • Glover, Nikolas

  Staten, Organisationssverige och vidsynthetens förgätmigej: Det strategiska främjandet av svensk internationalism, 1945–1963

  Part of Efterkrigstidens samhällskontakter, 2019.

 • Ulväng, Göran

  The Swedish Manor 1750-1950 – Decline or Continuity?

  Part of Estate Landscapes in Northern Europe, p. 96-128, 2019.

 • Isacson, Maths; Olausson, Peter

  De enskilda arkiven och framtiden

  Part of Enskilda arkiv, p. 173-184, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Part of Ett liv som handledare, p. 163-172, 2018.

 • Wendschlag, Mikael

  Finanstillsynens utveckling i Sverige från mitten av 1800-talet fram till 1990-talskrisen

  Part of Ett liv som handledare. Mats Larsson 65 år, 2018.

  Open access
 • Isacson, Maths

  Försvarsindustrin i Bergslagen

  Part of Det svarta järnet, p. 53-71, 2018.

 • Isacson, Maths

  Försvarsindustrin i Västmanlands län under 1900-talet

  Part of I krig & fred, p. 120-137, 2018.

 • Isacson, Maths; Geijer, Mia

  Försvarsindustrin som kulturarv

  Part of Det svarta järnet, p. 199-209, 2018.

 • Ulväng, Marie

  Hushåll, arbete och försörjning i Lillhärdal 1766-1830

  Part of Kvinnors flit och slit, p. 91-124, 2018.

 • Hedberg, Peter; Eloranta, Jari; Golson, Eric; Moreira, Maria Cristina

  Introduction

  Part of Small and Medium Powers in Global History, 2018.

 • Larsson, Mats; Ottosson, Jan

  Introduction

  Part of Financial crises, p. 5-8, 2018.

 • Sandgren, Fredrik

  Kvinnors arbete och regionala arbetsmarknader i Sverige under 1800-talets första hälft

  Part of Kvinnors flit och slit, p. 56-90, 2018.

 • Sandgren, Fredrik

  Kylan: Källaren flyttar in i köket

  Part of Köket, p. 87-108, 2018.

 • Husz, Orsi; Carlsson, Karin

  Kökskunskap: Det svenska köket mellan socialt ingenjörskap och global kommersialism

  Part of Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, 2018.

 • Hedberg, Peter

  Managing German pressure during World War II, the Swedish experiences

  Part of Ett liv som handledare, p. 79-91, 2018.

  Open access
 • Andersson-Skog, Lena; Ottosson, Jan

  Stat och marknad i historiskt perspektiv: från 1850 till i dag

  Dialogos Förlag, 2018.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan; Murhem, Sofia; Magnusson, Lars

  Sweden: supplementary Occupational Welfare with near universal coverage

  Part of Occupational Welfare in Europe, p. 55-77, 2018.

  Open access
 • Larsson, Mats; Petersson, Tom

  Sweden: Tradition and renewal

  Part of Business Groups in the West, p. 245-272, 2018.

 • Hasselgren, Björn

  Transport Infrastructure in Time, Scope and Scale: An Economic History and Evolutionary Perspective

  Palgrave Macmillan, 2018.

 • Hedberg, Peter; Häggqvist, Henric

  Wartime trade and tariffs in Sweden from the Napoleonic Wars to World War I

  Part of Small and Medium Powers in Global History, p. 116-138, 2018.

 • Larsson, Mats; Jungerhem, Sven

  Banks, Employees and Competence in a Changing Swedish Economy

  Part of Bank Regulation, p. 231-254, 2017.

 • Larsson, Mats

  Bergslagsbanan och obligationskrisen 1878-1879

  Part of Spår 2017, p. 75-82, 2017.

 • Wendschlag, Mikael

  Central bankers in twelve countries between 1950 and 2000: the making of a global elite

  Part of Financial Elites and European Banking: Historical Perspectives, 2017.

 • Wendschlag, Mikael

  Central bankers in twelve countries between 1950 and 2000: the making of a global elite

  Part of Financial Elites and European Banking: Historical Perspectives, 2017.

 • Larsson, Mats

  Finance and the Welfare State: banking Development and Regulatory Principles in Sweden 1900-2015

  Palgrave Macmillan, 2017.

 • Molinder, Jakob

  Implementing National Structural Change at the Local Level: The Case of Relocation Allowances in Västernorrland, 1965–1975

  2017.

 • Funke, Michael

  Johan Victor Svenson

  Part of Svenskt biografiskt lexikon, p. 628-631, 2017.

 • Ulväng, Göran

  Manor-house building and economic growth in Sweden in the eighteenth and nineteenth centuries

  Part of Schlösser und Herrenhäuser der Ostseeregion, p. 41-68, 2017.

  Open access
 • Funke, Michael

  Marketing Law Development within the Context of Political Economy: A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court

  Part of Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016, p. 215-227, 2017.

 • Ulväng, Göran

  Möbelsnickare och stolmakare i Stockholm 1730-1850. Produktion, levnadsvillkor och marknad.

  Part of Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850., 2017.

 • Funke, Michael

  "Sven G Svenson",

  Part of The Dictionary of Swedish National Biography (Svenskt biografiskt lexikon), vol 169, issue 34, p. 635-, 2017.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Swedish Life Insurance and Risk Management

  Part of Highlights on Reinsurance History, p. 93-112, 2017.

 • Ulväng, Göran; Murhem, Sofia

  To Buy a Plate: Retail and Shopping for Porcelain and Faience in Stockholm During the Eighteenth Century.

  Part of A Taste for Luxury in Early Modern Europe, 2017.

 • Morell, Mats

  Alternative Uses of Land and Re-Negotiation of Property Rights: Scandinavian Examples, 1750–2000

  Part of Property rights in land, p. 32-53, 2016.

 • Husz, Orsi

  Att upptäcka sin forskningsfråga: Identitetssökande i bankarkivet

  Part of Historia i praktiken, p. 23-38, 2016.

 • Hasselberg, Ylva; Ohlsson, Henry

  Collective Wealth Formation:: Conflict and Compromise in Sweden, 1950-2000

  Part of The Contradictions of Capital in the Twenty-First Century, 2016.

 • Hedberg, Peter; Karlsson, Lars

  Den internationella och nationella börshandelns omvandling och tillväxt, 1963-2013

  Part of Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, p. 193-265, 2016.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Part of Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Lundin, Per

  Coping with Cars, Families, and Foreigners: Swedish Postwar Tourism

  Part of Making of European Consumption, p. 200-228, 2015.

 • Magnusson, Lars; Murhem, Sofia

  EU:s sociala dialog 1985–2015: Har den spelat ut sin roll?

  Part of Välfärdsgapet, p. 137-162, 2015.

 • Ulväng, Göran

  Höja säteri: Fyra sekler, tre familjer

  Gustaf Adlercreutz, 2015.

 • Lundin, Per

  The Making of European Consumption Facing the American Challenge Introduction

  Part of Making Of European Consumption, p. 1-+, 2015.

 • Hasselberg, Ylva

  Att skapa ett ämne: Entreprenörskap, sparande och svensk ekonomisk historia

  Part of Svensk snillrikhet?, 2014.

 • Aldman, Lili-Annè

  Customer and Markets for 'New' Textiles in Seventeenth- and Eighteenth-Century Sweden.

  Part of Selling Textiles in the Long Eigtheenth Century. Comparative Perspectives from Western Europe,, 2014.

 • Morell, Mats

  Det svenska jordbruket och det tidiga 1900-talets arrendelagstiftning

  Part of Att bruka men inte äga, p. 151-192, 2014.

 • Ottosson, Jan; Falk, Magnus

  Förord

  Part of Mästarens återkomst, p. 9-11, 2014.