Covid-19: undervisning vid Ekonomisk-historiska institutionen

Information om vad som gäller för undervisning och examination på Ekonomisk-historiska institutionen med anledning av covid-19.

Universitetets rekommendationer om coronaviruset 

vårterminen 2022

Undervisningen fortsätter som tidigare planerat på campus.

HÖSTTERMINEN 2021

Från 30 augusti återgår Uppsala universitet till campusundervisning.

vårterminen 2021

All undervisning i ekonomisk historia kommer att bedrivas digitalt eller med andra distansbaserade undervisningsformer. Undantag kan göras för vissa moment. Sådana undantag framgår i så fall av kursens schema.

Höstterminen 2020

Under resterande höstterminen 2020 kommer alla kurser i ekonomisk historia att bedrivas online. 

Vårterminen 2020

Under period 1-2 vårterminen 2021 kommer undervisningen i ekonomisk historia att bedrivas digitalt eller med andra distansbaserade undervisningsformer. Undantag kan göras för examination på vissa kurser. Sådana undantag framgår av kursens schema.

Uppdaterad 2021-12-27

Senast uppdaterad: 2022-04-11