Covid-19: undervisning vid Ekonomisk-historiska institutionen

Information om vad som gäller för undervisning och examination på Ekonomisk-historiska institutionen med anledning av covid-19.

Universitetets rekommendationer om coronaviruset 

vårterminen 2021

All undervisning i ekonomisk historia kommer att bedrivas digitalt eller med andra distansbaserade undervisningsformer fram till 31 maj. Undantag kan göras för vissa moment. Sådana undantag framgår av kursens schema.

Höstterminen 2020

Under resterande höstterminen 2020 kommer alla kurser i ekonomisk historia att bedrivas online. 

Vårterminen 2020

Under period 1-2 vårterminen 2021 kommer undervisningen i ekonomisk historia att bedrivas digitalt eller med andra distansbaserade undervisningsformer. Undantag kan göras för examination på vissa kurser. Sådana undantag framgår av kursens schema.

I Studentportalen hittar du kursinformation samt scheman

Kontakta institutionen om du har frågor: info@ekhist.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-09