Extra stöd i studierna

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet. Det kan t.ex. vara en mentor, anpassad examination eller anteckningsstöd.

Ansök om riktat pedagogiskt stöd

Studera med funktionsnedsättning vid Uppsala universitet

Anpassad examination

Om du behöver anpassad examination (som till exempel längre tid eller sitta enskilt) finns det möjlighet att skriva din tenta i tentalokalen på Klostergatan 3. Du måste du anmäla dig till tenta som vanligt i Ladok, men du måste även meddela kursadministrationen samt skicka in ditt intyg med rekommenderat stöd senast 12 dagar innan tentan för att vi ska hinna beställa plats. 

Stöd för alla studenter 

Universitetet erbjuder olika typer av stöd för alla studenter som läser vid Uppsala universitet. Det kan t.ex. vara talsyntesprogram eller rättstavningsprogram och dessa behöver man inte ansöka om.

Språkligt stöd för studenter vid universitetet

Universitetet erbjuder även språkligt stöd för alla studenter (Språkverkstaden) i form av vägledning i skriftlig och muntlig framställning i både svenska och engelska. Denna tjänst är kostnadsfri! 

Språkverkstaden

Senast uppdaterad: 2022-09-09