Extra stöd i studierna

Universitetet erbjuder olika typer av stöd för alla studenter som läser vid Uppsala universitet. Det kan t.ex. vara talsyntesprogram eller rättstavningsprogram och dessa behöver man inte ansöka om.

Stöd för alla studenter
Studenthälsan

Universitetet erbjuder även språkligt stöd för alla i form av handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska, samt webbstöd för akademiskt skrivande på engelska.

Språkligt stöd

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan få extra stöd i studierna, t.ex. mentor, anpassad examination och anteckningsstöd.

Ansöka om att få särskilt stöd i studierna:

Särskilt stöd i studierna

Om du redan har ett beslut sen tidigare när du börjar läsa ekonomisk historia måste du Informera institutionens kontaktperson för att informera om vilket stöd du behöver samt skicka in en kopia på beslutet.

Om du behöver anpassad examination finns det möjlighet att skriva din tenta på Klostergatan 3, men måste du anmäla dig till tenta som vanligt i Studentportalen. Du måste  även meddela institutionen senast 12 dagar innan tentan för att vi ska hinna beställa platsen. Klostergatan 3 är universitetets tentalokal för studenter med särskilda behov och där tillhandahålls t.ex. en lugnare miljö, eget rum samt tillgång till dator.