Extra pedagogiskt stöd i studierna

Universitetet erbjuder olika typer av stöd för alla studenter som läser vid Uppsala universitet. Det kan t.ex. vara talsyntesprogram eller rättstavningsprogram och dessa behöver man inte ansöka om.

Stöd för alla studenter

Studenthälsan

Universitetet erbjuder även språkligt stöd för alla studenter (Språkverkstaden) i form av vägledning i skriftlig och muntlig framställning i både svenska och engelska. Denna tjänst är kostnadsfri!

Språkverkstaden

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan få extra stöd i studierna, t.ex. mentor, anpassad examination eller anteckningsstöd.

Ansöka i god tid om att få särskilt stöd i studierna:

Särskilt stöd i studierna

Om du behöver anpassad examination finns det möjlighet att skriva din tenta på Klostergatan 3, men måste du anmäla dig till tenta som vanligt i Studentportalen. Du måste  även meddela institutionen senast 12 dagar innan tentan för att vi ska hinna beställa plats. Klostergatan 3 är universitetets tentalokal för studenter behöver t.ex. en lugnare miljö, eget rum eller tillgång till dator.