Information om höstens undervisningsformer vid kurser vid Ekonomisk-historiska institutionen

Under höstterminen 2020 kommer alla kurser i ekonomisk historia att bedrivas genom salsundervisning. Ett fåtal kurser kommer att bedrivas med digitala inslag. Detta gäller särskilt i de fall studentgrupperna är för stora för tillgängliga lokaler med tillämpning av utglesning.

I Studentportalen hittar du kursinformation samt scheman

Kontakta institutionen om du har frågor: info@ekhist.uu.se

Stöd och service för studenter

Registreringsinformation inför hösten

Universitetets rekommendationer om coronaviruset (Vanliga frågor och svar om vad som gäller för studenter. Hur fungerar det med bibliotek, ekonomi/studiemedel, examination/tentamen, universitetets campus och lokaler etc.)

Rektorsbeslut 2020-06-09