Nedläggning av kurs

Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, 15,0 hp, 2EH334

Denna kurs ges sista gången VT23 och kommer därefter att läggas ner. Möjlighet finns för de studenter som har mycket kvar av kursen att bli omregistrerad på kursen VT23. Därefter finns möjlighet att avsluta och komplettera under tre terminer (HT23, VT24 och HT24), då utan undervisning. Möjligheten att använda kursen i examen eller som grund för tillgodoräknande påverkas inte av nedläggningen.

Kursplan för Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 (uu.se)

Denna sida kommer uppdateras under VT23 med information om upplägget för att avsluta kursen HT23-HT24.

Kontakta institutionen

Senast uppdaterad: 2022-12-20