Nedläggning av kurs

Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, 15,0 hp, 2EH334

Denna kurs gavs sista gången VT23 och kommer att läggas ner.

Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 (uu.se)

Det finns möjlighet att komplettera och avsluta kursen under tre terminer (HT23, VT24 och HT24). Det kommer ske i form av inlämningsuppgifter för de oavslutade momenten, då utan undervisning. Möjligheten att använda kursen i examen eller som grund för tillgodoräknande påverkas inte av nedläggningen. Sista möjlighet till inlämning är vid terminsslut HT24.

Om du har hela eller mycket av kursen kvar föreslår vi att du istället läser den nya b-kursen: Ekonomisk historia B: Arbete, kapital och utveckling (uu.se). Du söker kursen via antanging.se

Senast uppdaterad: 2023-06-16