Höstterminen 2019 har börjat

Välkommen till en ny termin på Ekonomisk-historiska institutionen!

Har du gjort en sen anmälan och är antagen, kontakta Kursadministrationen för hjälp med registrering.

Behöver du extra stöd i studierna? Det finns hjälp som är tillgängligt för alla studenter och särskilt stöd som studenter med en funktionsnedsättning kan ansöka om.

Har du påbörjat en kurs men ångrat dig? Då kan du göra avbrott på dina studier. Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv lägga in ditt avbrott på kursen i Mitt Ladok (menyval - Deltagande på kurs) via Studentportalen.

Har du frågor kontakta Kursadministrationen: info@ekhist.uu.se