ANMälan och antagning

Anmälan till kurser och program görs via antagning.se

Anmälningsperiod för hösten 2020 är 16 mars - 15 april
Anmälningsperiod för våren 2021 är 15 september - 15 oktober

Du måste svara JA antagning.se när du fått ditt första antagningsbesked för att behålla din plats. Detta gäller både om du har blivit antagen eller är reservplacerad. Om du har missat att svara ja senast sista svarsdag har du förlorat din plats. De kurser där det finns platser kvar öppnar vi för sen anmälan.

Om du blir du antagen med villkor måste du senast vid kursstart kunna uppvisa att du är behörig för att kunna ta din plats i anspråk. Du måste anmäla intresse genom att kontakta Kursadministrationen för registrering senast sista registreringsdag.

Registrering och omregistrering

Du som har blivit antagen till en kurs måste registrera dig i Studentportalen för att behålla din plats på kursen. Information om tid och plats för registrering finns i Studentportalen några veckor innan kursstart.

Omregistrering sker i mån av plats. Kontakta Kursadministrationen vid kursstart om du vill bli omregistrerad. Du behöver inte omregistrera dig för att kunna anmäla dig till tentamen men du kan få tillgång till den aktuella terminens kurssida och material.

avbrYta studierna

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Mitt Ladok via Studentportalen.

tentamen

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan gör du via Studentportalen senast 12 dagar före tentamensdagen. Då får du en anonymiseringskod eftersom alla skriftliga tentamina är anonyma. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Du måste ha med dig legitimation till skrivningssalen.

Aktuella tentamensdatum

På universitetets studentwebb hittar du universitetsgemensam information om tentamen och universitetets skrivlokaler.

Har du en funktionsnedsättning och beslut om rekommenderat stöd från universitets samordnare om anpassad examination kan du kontakta institutionen om att få hjälp med att skriva din tenta på Klostergatan 3, men du måste anmäla dig till tentan via Studentportalen.

examen

När du har avslutat de studier som krävs för en examen ska du ansöka om examensbevis. Varje höst anordnas en diplomeringsceremoni för studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontakta kursadministrationen

Gemensam universitetsinformation