Praktisk information för studenter

Anmälan och antagning

Antagningsbesked 1 - du måste svara JA på antagning.se när du fått ditt första antagningsbesked för att behålla din plats. Detta gäller både om du har blivit antagen eller är reservplacerad. Om du har missat att svara ja senast sista svarsdag har du förlorat din plats. De kurser där det finns platser kvar öppnar vi för sen anmälan.

Antagningsbesked 2 - när du fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig i Ladok. 

Om du blir du antagen med villkor måste du senast vid kursstart kunna uppvisa att du är behörig för att kunna ta din plats i anspråk. Du måste anmäla intresse genom att kontakta Kursadministrationen för registrering senast sista registreringsdag.

Registrering och omregistrering

Du som har blivit antagen till en kurs måste registrera dig i Ladok för att behålla din plats på kursen.

Omregistrering sker i mån av plats. Kontakta Kursadministrationen vid kursstart om du vill bli omregistrerad. Du behöver inte omregistrera dig för att kunna anmäla dig till tentamen.

Hur man avslutar nedlagd kurs

Avbryta studierna

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Ladok.

Tentamen

Tentamen, eller tenta, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen.

Den generella regeln är att du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan gör du i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Då får du en anonymiseringskod eftersom alla skriftliga tentamina är anonyma. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Du måste ha med dig legitimation till skrivningssalen.

Kommande tentamensdatum

Universitetsgemensam information om tentamen

Har du en funktionsnedsättning och beslut om rekommenderat stöd från universitets samordnare om anpassad examination kan du kontakta institutionen om att få hjälp med att skriva din tenta på Klostergatan 3, men du måste även anmäla dig till tentan i Ladok.. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Examen

När du har avslutat de studier som krävs för en examen ska du ansöka om examensbevis. Varje höst anordnas en diplomeringsceremoni för studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Examen - tillgodoräknanden, krav och ansökan

Diplomeringsceremoni inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kontakta kursadministrationen

Senast uppdaterad: 2023-03-14