Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp.

Terminstider läsåret 2020/2021


Höstterminen 2020

  • Period 1, 31 aug - 30 sept
  • Period 2, 1 okt - 3 nov
  • Period 3, 4 nov - 7 dec
  • Period 4, 8 dec - 17 jan

Vårterminen 2021

  • Period 1, 18 jan - 21 feb
  • Period 2, 22 feb - 28 mars
  • Period 3, 29 mars - 3 maj
  • Period 4, 4 maj - 6 juni