Registrering höstterminen 2019

Höstterminen startar 2 september 2019

1:a antagningsbeskedet ⇨ svara
När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se.

2:a antagningsbeskedet ⇨ registrering
När du fått 2:a antagningsbeskedet måste du registrera dig via Studentportalen på de kurser du har för avsikt att läsa vid Ekonomisk-historiska instituttionen.
Registreringsperioden är 5 augusti 2019 - 26 augusti 2019 för kurser som börjar v36
samt 5 augusti 2019 - 18 september 2019 för kurser som börjar från v45

Information till villkorsantagna:
1 - Meddela institutionen senast 26 augusti 2019 om du har för avsikt att gå kursen.
2 - Uppvisa för institutionen att du uppfyller behörighetskravet senast vid kursstart, då blir du registrerad.

Information till reserver:
Eventuella reserver kallas via e-post tidigast 26 augusti 2019 till den e-postadress som är angiven på antagning.se. Reservantagna studenter behöver inte kontakta institutionen.

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier. Ansök om stöd i god tid.

Avbryta studier
Om du inte har registrerat dig och inte vill läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud via Antagning.se för att ge plats åt andra sökande.
Om du har registrerat dig och avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Mitt Ladok via Studentportalen.

Kontakta institutionen