Registrering vårterminen 2021

Vårterminen börjar 18 januari 2021

1:a antagningsbeskedet ⇨ svara
När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se.

2:a antagningsbeskedet ⇨ registrering
När du fått 2:a antagningsbeskedet måste du registrera dig via Studentportalen på de kurser du har för avsikt att läsa vid Ekonomisk-historiska institutionen.
Registreringsperioden är 21 december 2020 - 11 januari 2021.

Studentportalen

Information till villkorsantagna:
1 - Meddela institutionen senast 11 januari 2021 om du har för avsikt att gå kursen.
2 - Uppvisa för institutionen att du uppfyller behörighetskravet senast vid kursstart, då blir du registrerad.

Information till reserver:
Eventuella reserver kallas via e-post tidigast 12 januari 2021 till den e-postadress som är angiven på antagning.se. Reservantagna studenter behöver inte kontakta institutionen.

Avbryta studier
- Om du inte har registrerat dig och inte vill läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud via Antagning.se för att ge plats åt andra sökande.
- Om du har registrerat dig och avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Mitt Ladok via Studentportalen.


Studenter med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd i dina studier. Ansök om stöd i god tid.

Kontakta institutionen