Registrering höstterminen 2020

Höstterminen startar 31 september 2020

1:a antagningsbeskedet ⇨ svara
När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se.

2:a antagningsbeskedet ⇨ registrering
När du fått 2:a antagningsbeskedet måste du registrera dig via Studentportalen på de kurser du har för avsikt att läsa vid Ekonomisk-historiska instituttionen.
Registreringsperioden är 3 augusti 2019 - 24 augusti 2019.

Information till villkorsantagna:
1 - Meddela institutionen senast 24 augusti 2019 om du har för avsikt att gå kursen.
2 - Uppvisa för institutionen att du uppfyller behörighetskravet senast vid kursstart, då blir du registrerad.

Information till reserver:
Eventuella reserver kallas via e-post tidigast 25 augusti 2019 till den e-postadress som är angiven på antagning.se. Reservantagna studenter behöver inte kontakta institutionen.

Avbryta studier
- Om du inte har registrerat dig och inte vill läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud via Antagning.se för att ge plats åt andra sökande.
- Om du har registrerat dig och avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Mitt Ladok via Studentportalen.


Studenter med funktionsnedsättning
Du kan få extra stöd i dina studier. Ansök om stöd i god tid.

Kontakta institutionen