Vanliga frågor

Här finns vanliga frågor och svar samlade för både de som redan studerar hos oss och de som är intresserade av att söka våra kurser i ekonomisk historia.

anmälan - antagning - registrering

Hur söker jag till ekonomisk historia? Hur gör jag om jag har missat deadline?
Anmälan till kurser och program görs via antagning.se. De kurser med möjlighet att erbjuda plats öppnar för sen anmälan i december/juli. På antagning.se hittar du vilka kurser som är öppna för sen anmälan. Det går inte att söka direkt till institutionen.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om min behörighet?
Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns ofta krav på särskild behörighet som är olika beroende på vilken utbildning det gäller. Är du osäker på din behörighet kan du kontakta centrala studie- och karriärvägledningen.

Vad innebär det att jag är villkorsantagen?
Det betyder att du är antagen till kursen under förutsättning att du kan uppvisa att du uppfyller behörigheten. Du registrerar dig genom att kontakta Kursadministrationen senast sista registreringsdag, och senast kursstart måste du uppvisa att du uppfyller behörigheten. Om du inte uppfyller behörigheten kan du inte slutföra registreringen på kursen och därmed inte läsa kursen.

Om jag har en reservplats, när får jag veta om jag blir antagen?
Efter sista registreringsdag kallar vi reserver i turordning via e-post till den adress som angivits på antagning.se. Se till att kolla din skräppost så att inte vår e-post hamnat där.

Jag har ångrat mig och vill inte gå/fortsätta kursen - hur gör jag?
Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Mitt Ladok via Studentportalen.

Hur går jag tillväga om jag vill omregistrera mig på en kurs från en tidigare termin?
Omregistrering sker i mån av plats. Kontakta Kursadministrationen vid kursstart om vilken kurs som du vill bli omregistrerad på.

Hur går jag tillväga om jag vill avsluta en kurs från en tidigare termin?
Om kursen fortfarande ges kan det räcka med att du gör en tentamen, restuppgifter eller i vissa fall måste du göra om hela kursen, beroende på hur kursen är utformad. Kontakta i så fall Kursadministrationen.

Kontakta kursadministrationen

blandade frågor

Hur får jag tag på ett studieintyg?
Du kan se dina registreringar och studieresultat i Studentportalen, under fliken Mina studier > Visa registreringar och Visa studieresultat. Du kan även beställa intyg över studieresultat och registreringar via fliken Mina studier > Beställ intyg. Intygen levereras som elektroniska dokument i pdf-format. Även forskarintyg kan beställas via Studentportalen av doktorander med ett aktivt studentkonto. 

Var får jag tag på kurslitteratur?


Vad gäller vid skriftlig tentamen?
Du måste alltid anmäla dig till tentamen. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Vid anmälan får du ett anonymt kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer. Du måste visa giltig legitimation för tentamensvakten. Att tentera vid UU.

Var kan jag hämta min rättade tenta?
Rättade skrivna salstentor finns att hämta ut i Ekonomikums reception, där de sparas i två år. För att hämta ut din tentamen behöver du ha med dig en giltig legitimation. Om du önskar ompröva ditt betygsbeslut underlättar det om du inte kvitterar ut originaltentan, utan endast en kopia.

Hur kan jag få mitt tentaresultat omprövat?
Om du anser att du fått ett felbedömt betyg på tentan kan du hämta en omprövningsblankett vid Ekonomikums reception. Blanketten lämnar du sedan in till Ekonomikums reception. Betyg kan ej överklagas, men kan omprövas - läs mer här om omprövning.

Vad händer om en student misstänks för fusk eller plagiat?
Vid misstanke om fusk eller plagiat inleds processen med ett samtal där studenten informeras om misstankarna och studenten får möjlighet att ge sin syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp i studierelaterade frågor?
På institutionen kan du t.ex. vända dig till studievägledare, kursansvarig lärare, kursadministrationen eller prefekt. Det finns utöver det universitetsgemensamt stöd utanför insitutionen, t.ex. ombudsmän och samordnare för olika instanser, jurister, psykologer på Studenthälsan.

Kontakta kursadministrationen