Vanliga frågor om studier

Här finns vanliga frågor och svar samlade för både de som redan studerar hos oss och de som är intresserade av att söka våra kurser i ekonomisk historia.

Anmälan - antagning - registrering

Hur söker jag till ekonomisk historia? Hur gör jag om jag har missat deadline?
Anmälan till kurser och program görs via antagning.se. De kurser med möjlighet att erbjuda plats öppnar för sen anmälan i mitten av december/juli. På antagning.se hittar du vilka kurser som är öppna för sen anmälan. Det går inte att söka direkt via institutionen.

Webbplatsen för antagning.se

Vad är det för skillnad på grundläggande och särskild behörighet?
Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar, det är en miniminivå av förkunskaper som behövs för att klara av studierna. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet som kan variera beroende på vilken utbildning det gäller. 

Information om grundläggande och särskild behörighet

Vad innebär det att jag är villkorsantagen?
Det betyder att du är antagen till kursen under förutsättning att du kan uppvisa att du uppfyller behörigheten. Du registrerar dig genom att kontakta Kursadministrationen senast sista registreringsdag, och senast kursstart måste du uppvisa att du uppfyller behörigheten. Om du inte uppfyller behörigheten kan du inte slutföra registreringen på kursen och därmed inte läsa kursen.

Jag är antagen, hur registrerar jag mig?
När du fått sitt andra antagningsbesked ska du registrera dig i Ladok under den aktuella registreringsperioden. Är du ny student måste du först aktivera ditt studentkonto via Studentportalen. 

Ladok för studenter

Aktivera studentkonto

Om jag har en reservplats, när får jag veta om jag blir antagen?
Efter sista registreringsdag kallar vi reserver i turordning via e-post till den adress som angivits på antagning.se. Se till att kolla din skräppost så att inte vår e-post hamnat där.

Jag har ångrat mig och vill inte gå/fortsätta kursen - hur gör jag?
Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt en annan termin. Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan du inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Du kan själv registrera ditt avbrott på kursen i Ladok.

Hur går jag tillväga om jag vill omregistrera mig på en kurs från en tidigare termin?
Omregistrering sker i mån av plats. Kontakta Kursadministrationen vid kursstart om vilken kurs som du vill bli omregistrerad på.

Hur går jag tillväga om jag vill avsluta en kurs från en tidigare termin?
Om kursen fortfarande ges kan det räcka med att du gör en tentamen, restuppgifter eller i vissa fall måste du göra om delar av eller hela kursen, beroende på hur kursen är utformad. Kontakta i så fall Kursadministrationen.

Kontakta kursadministrationen

Blandade frågor

Hur får jag tag på ett studieintyg?
I Ladok kan du se dina registreringar och studieresultat, samt skriva ut intyg. 

Var får jag tag på kurslitteratur?
Du kan låna via universitetsbibliotek eller nationsbiblioteken. Du kan köpa nytt via t.ex. Akademibokhandeln, Campusbokhandeln eller via nätbokhandel. du kan köpa begagnat via t.ex. Campusbokhandeln, Kurslitteratur.se eller Uppsala studentkår.  


Vad gäller vid skriftlig tentamen i sal?
Du måste alltid anmäla dig till tentamen i Ladok. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Vid anmälan får du ett anonymt kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer. Du måste visa giltig legitimation för tentamensvakten. 

Universitetsgemensam information om tentamen

Var kan jag hämta min rättade tenta?
Bedömda och betygsatta tentor som skrivits på papper i sal finns att hämta ut i Ekonomikums reception, där de sparas i två år. För att hämta ut din tenta måste du ha med dig en giltig legitimation. 

Bedömda och betygsatta tentor som skrivits i Inspera i sal hämtas inte ut. Du se dina svar och eventuella kommentarer från läraren genom att logga in i Inspera på exam.uu.se och gå till fliken ”Arkiv”.

Se resultat i Inspera efter rättning

Hur kan jag få mitt tentaresultat omprövat?
Om du anser att du fått ett felbedömt betyg på tentan kan du hämta en omprövningsblankett vid Ekonomikums reception. Blanketten lämnar du sedan in till Ekonomikums reception. Betyg kan ej överklagas, men kan omprövas.

Universitetsgemensam information om omprövning.

Vad händer om en student misstänks för fusk eller plagiat?
Vid misstanke om fusk eller plagiat inleds processen med ett samtal där studenten informeras om misstankarna och studenten får möjlighet att ge sin syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet. 

Universitetsgemensam information om fusk eller plagiat

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp i studierelaterade frågor?
På institutionen kan du alltid vända till t.ex. vända dig till studievägledare, kursansvarig lärare, kursadministrationen eller prefekt. Utöver det finns universitetsgemensamt stöd som t.ex. ombudsmän och samordnare för olika instanser, jurister, psykologer på Studenthälsan.

Centrala funktioner vid universitetet som du kan vända dig till

Kontakta kursadministrationen

Senast uppdaterad: 2023-06-16