Vad är ekonomisk historia?

Student som pluggar

Undrar du varför vissa länder har blivit rika medan andra förblivit fattiga? Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av tillgång på naturresurser, arbetskraft, utbildning, kapital och teknisk utveckling? Vilken roll har befolkningsutveckling för välstånd och miljöproblem? Varför har kvinnor och män skilda villkor i ekonomin? Hur uppstår en finanskris? Om du är intresserad av dessa frågor, då ska du läsa ekonomisk historia hos oss! Du får lära dig om den svenska ekonomiska utvecklingen i ett globalt perspektiv. Tack vare den kunskap om historisk utveckling som ekonomisk historia ger dig får du en god grund för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Vi behandlar faktorer som sannolikt kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

Utbildning i ekonomisk historia

Utbildning på grundnivå i ekonomisk historia ges i första hand i form av fristående kurser. Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen. Institutionen är även del av följande program:

avancerad nivå är Ekonomisk historia värdinstitution för Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Vi ansvarar även för inriktningen i ekonomisk historia. Vi medverkar också på Masterprogrammet i global miljöhistoria samt det internationella och tvärvetenskapliga Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet (GLOCAL).

Undervisningen sker ofta i små grupper och med tät lärarkontakt. Du tränas i att självständigt analysera och presentera kunskap muntligt och skriftligt. Dessa färdigheter har du stor nytta av både i dina fortsatta studier samt inom arbetslivet.

Redan student?

Utlandsstudier

Regler och rättigheter

Uppspikad avhandling

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Doktorsavhandlingen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område och är ett självständigt arbete. Utbildningen består förutom avhandlingsarbetet i ett antal kurser.

Forskarutbildningen

Kontakta oss

Kursadministration
Jenny Björkegård
Telefon: 018-471 12 22
E-post: info@ekhist.uu.se

Studierektor för grund- och masterutbildningen
Ylva Hasselberg
Telefon: 018-471 57 55
E-post: Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

Engelsk text 'Contact us'
Senast uppdaterad: 2021-08-11