Historia - samhälle - politik - ekonomi

Undrar du varför vissa länder har blivit rika medan andra förblivit fattiga? Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av tillgång på naturresurser, arbetskraft, utbildning, kapital och teknisk utveckling? Vilken roll har befolkningsutveckling för välstånd och miljöproblem? Varför har kvinnor och män skilda villkor i ekonomin? Hur uppstår en finanskris? Om du är intresserad av dessa frågor, då ska du läsa ekonomisk historia hos oss! Du får lära dig om den svenska ekonomiska utvecklingen i ett globalt perspektiv. Tack vare den kunskap om historisk utveckling som ekonomisk historia ger dig får du en god grund för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Vi behandlar faktorer som sannolikt kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

Undervisningen sker ofta i små grupper och med tät lärarkontakt. Du tränas i att självständigt analysera och presentera kunskap muntligt och skriftligt. Dessa färdigheter har du stor nytta av både i dina fortsatta studier samt inom arbetslivet.

Utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå i ekonomisk historia ges i första hand i form av fristående kurser.

Institutionen är även del av följande program:

Utbildning på avancerad nivå

På avancerad nivå är Ekonomisk historia värdinstitution för Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Vi ansvarar även för inriktningen i ekonomisk historia. 

Institutionen medverkar också på följande program:


Redan student?

Utlandsstudier

UU's studentwebb

Uppspikad avhandling

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Doktorsavhandlingen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område och är ett självständigt arbete. Utbildningen består förutom avhandlingsarbetet i ett antal kurser.

Forskarutbildningen

Senast uppdaterad: 2023-10-31