Vad är ekonomisk historia?

Undrar du varför vissa länder har blivit rika medan andra förblivit fattiga? Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av tillgång på naturresurser, arbetskraft, utbildning, kapital och teknisk utveckling? Vilken roll har befolkningsutveckling för välstånd och miljöproblem? Varför har kvinnor och män skilda villkor i ekonomin? Hur uppstår en finanskris? Om du är intresserad av dessa frågor, då ska du läsa ekonomisk historia hos oss! Du får lära dig om den svenska ekonomiska utvecklingen i ett globalt perspektiv. Tack vare den kunskap om historisk utveckling som ekonomisk historia ger dig får du en god grund för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Vi behandlar faktorer som sannolikt kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

Utbildningen

Utbildning på grundnivå i ekonomisk historia ges i första hand i form av fristående kurser. Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen. Institutionen är även del av Ekonomie kandidatprogrammetHistorikerprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle.

avancerad nivå är Ekonomisk historia värdinstitution för Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Vi ansvarar även för inriktningen i ekonomisk historia. Vi medverkar också på  Masterprogram i global miljöhistoria.

Undervisningen sker ofta i små grupper och med tät lärarkontakt. Du tränas i att självständigt analysera och presentera kunskap muntligt och skriftligt. Dessa färdigheter har du stor nytta av både i dina fortsatta studier samt inom arbetslivet.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Doktorsavhandlingen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område och är ett självständigt arbete. Utbildningen består förutom avhandlingsarbetet i ett antal kurser.

Forskarutbildningen

Kontakta oss

Kursadministration
Jenny Björkegård
Telefon: 018-471 12 22
Epost: info@ekhist.uu.se

Studierektor för grund- och masterutbildningen
Ämnesrelaterad studievägledning

Ylva Hasselberg
Telefon: 018-471 57 55
Epost: Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se