Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

Programmets engelska orginaltitel är Global Markets, Local Creativities (GLOCAL) och är ett internationellt (Erasmus Mundus) samarbete där Ekonomisk-historiska institutionen medverkar sen hösten 2020.

Global Markets, Local Creativities (GLOCAL)

Samarbetet är med sex andra universitet: University of Glasgow, University of Barcelona; Erasmus University Rotterdam; Georg-August University Göttingen; University of the Andes samt Kyoto University.

Syftet med programmet är att ge studenten en gedigen teoretiskt och vetenskapligt djup utbildning skall ge förmåga till analytiskt tänkande, vilket lägger grunden för forskarutbildning inom huvudområdet. Studenten ska efter avslutad utbildning klara kvalificerade arbetsuppgifter inom företag, organisationer och myndigheter. Programmets inriktning på globala marknader ska ge god grund för en internationell karriär. Den tvärvetenskapliga profilen ska ge överblick och förmåga att förstå sambandet mellan globalisering och lokala kontexter.

Att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem är ett centralt tema inom programmet. Studentens på tidigare nivå grundlagda förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar men fördjupas ytterligare i programmet.

GLOCALs officiella webbplats

GLOCAL Twitter

GLOCAL i UU's kurskatalog

Senast uppdaterad: 2022-04-06