Kursplan för Ekonomisk historia: Doktrinhistoria

Economic History: History of Economic Thought

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH401
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för de ekonomiska teoriernas tillkomst och utveckling från 1700-talet och framåt
 • analysera relationen mellan olika ekonomiska teorier
 • analysera de ekonomiska teorierna utifrån en samhällelig kontext

Innehåll

Kursen har sin utgångspunkt i 1700-talets liberala tänkare som Adam Smith, David Ricardo och Robert Malthus. Bland annat diskuteras hur dessa teoretikers bidrag vuxit fram i interaktion med industrisamhällets utveckling. I kursen diskuteras även hur industrisamhällets omvandling bidragit till framväxten av nya ekonomiska teorier av bland annat Karl Marx och Joseph Schumpeter. Den marginalistiska revolutionen uppburen av ekonomer som W.S. Jevons, Carl Menger och Leon Walras med många efterföljare, liksom den institutionella skolan och senare tiders ekonomiska tänkare, som t.ex. J.M. Keynes, kommer också att tas upp till behandling.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen på delar av kurslitteraturen, men även muntliga examinationer i grupp förekommer.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2016

 • Backhouse, Roger; Bateman, Bradley W. Capitalist revolutionary : John Maynard Keynes

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelund, Robert B.; Hébert, Robert F. A history of economic theory and method

  4. ed.: New York: McGraw-Hill, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Mercantilism : the shaping of an economic language

  London: Routledge, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars The tradition of free trade

  London: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan