Kursplan för Läskurs i aktuell sociologisk forskning

Independent Study in Contemporary Sociological Research

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp inom Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.