Kursplan för Intersektionalitet

Intersectionality

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC038
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att med en intersektionell ansats formulera och analysera sociala problem samt kritiskt reflektera över betydelsen av en sådan ansats för sociologisk teori och metod liksom för förståelsen av samhällsfrågor.

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • fördjupade kunskaper om utvecklingen av teoribildning om intersektionalitet liksom om aktuell teoretisk diskussion om begreppet
 • att hon/han kan självständigt formulera och kritiskt analysera sociala problemställningar utifrån teoribildning och metodansatser gällande intersektionalitet
 • att hon/han kan kritiskt reflektera över vad samspelet mellan maktordningar byggda på flera kategoriseringar innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom berörda områden
 • att hon/han kan relatera teoribildning om intersektionalitet till andra sociologiska teoritraditioner
 • att hon/han kan självständigt i tal och skrift med kritisk reflektion förmedla vad en intersektionell analys innebär och hur den kan genomföras.

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om begreppet intersektionalitet och dess användning för att förstå samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis grundas på begreppen kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet. Vidare behandlar kursen vad en intersektionell ansats innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom dessa olika områden. Både relationen till teoribildning om respektive kategorisering och relationen till generell sociologisk teoribildning lyfts fram. Olika metodologiska ansatser för intersektionell ananlys behandlas. Teoretiska och metodologiska problem i intersektionella ansatser belyses utifrån empiriska studier och aktuella internationella vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och hemskrivning. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Anthias, F. Transnational Mobilities, Migration Research and Intersection-ality Towards a translocational frame

  Ingår i:

  Nordic Journal of Migration Research

  "Versita",

  vol. 2 (2012) nr. 2 s. 102-110

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bell, D.; Binnie, J. Authenticating queer space: Citizenship, urbanism and governance

  Ingår i:

  Urban studies.

  vol. 41 (2004) nr. 9 s. 1807-1820

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bentley, Judy Deconstructing Symbolic Identities and Building on Eco-ability: Expanding the Domain of Environmental Justice, in The Intersectionality of Critical Animal, Disability, and Environmental Studies Toward Eco-ability, Justice, and Liberation (Nocella, Amber & Schatz)

  Lexington: Lanham, 2017

  s. 19-40

  Obligatorisk

 • Bowleg, L. “Once you’ve blended the cake, you can’t take the parts back to the main ingredients”: Black gay and bisexual men’s descriptions and experiences of intersectionality

  Ingår i:

  Sex roles : a journal of research

  New York: Plenum Press, 1975-

  vol. 68 (2013) nr. 11-12 s. 754-767

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Choo, H.; Ferree, MM. Practicing intersectionality in sociological research: a critical analysis of inclusions and institutions in the study of inequalities

  Ingår i:

  Sociological theory

  San Francisco: Jossey-Bass, 1983-

  vol. 28 (2010) nr. 2 s. 129–149

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collins, Patricia Hill Intersectionality’s Definitional Dilemmas

  Ingår i:

  Annual review of sociology.

  vol. 41 (2015) s. 1-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Åsa Resisting feminised precarity : farm workers in post-strike Western Cape, South Africa

  Stockholm: Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fenster, T. The right to the gendered city: Different formations of belonging in everyday life

  Ingår i:

  Journal of gender studies [Elektronisk resurs]

  London : Taylor & Francis: 1999-

  vol. 14 (2005) nr. 3 s. 217-231

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gordon, Linda Intersectionality’, Socialist Feminism and Contemporary Activism: Musings by a Second-Wave Socialist Feminist’

  Ingår i:

  Gender & history

  vol. 28 (2016) nr. 2 s. 340–357

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hancock, Ange-Marie The Activist Roots of Intersectionality

  Ingår i:

  Intersectionality : an intellectual history

  New York: Oxford University Press, 2016

  (2016) s. 37-72

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jackson, S. Gender, sexuality and heterosexuality: The complexity (and limits) of heteronormativity

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 7 (2006) nr. 1 s. 105-121

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindsay, Keisha God, Gays, and Progressive Politics: Reconceptualizing Intersectionality as a Normatively Malleable Analytical Framework

  Ingår i:

  Perspectives on politics

  vol. 11 (2013) nr. 2 s. 447-460

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McCall, L. The complexity of intersectionality

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  vol. 30 (2005) s. 1771 – 1800

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McClintock, Anne “No Longer in a Future Heaven”: Women and Nationalism in South Africa

  Ingår i:

  Transition

  Danderyd: Funsport Media, 2002-2015

  vol. 51 (1991) s. 104–123

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McDermott, E. The world some have won: Sexuality, class and inequality

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1998-

  vol. 14 (2011) nr. 1 s. 63-78

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Monro, S.; Richardson, D. Intersectionality and sexuality: The case of sexuality and transgender equalities work in UK local government

  Ingår i:

  Theorizing intersectionality and sexuality [Elektronisk resurs]

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010

  (2010) s. 99-118

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, L.; Tollefsen, A. Talking about fear of violence in public space: female and male narratives about threatening situations in Umeå, Sweden

  Ingår i:

  Social & cultural geography.

  Basingstoke, Hants: Routledge, Taylor & Francis Group, 2000-

  vol. 11 (2010) nr. 1 s. 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Valentine, G. Theorizing and researching intersectionality: A challenge for feminist geography

  Ingår i:

  Professional geographer : [Elektronisk resurs]

  Oxford: Blackwell, 1997-

  vol. 59 (2007) nr. 1 s. 10-21

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vickers, J. Bringing nations in: Some methodological and conceptual issues in connecting feminisms with nationhood and nationalisms

  Ingår i:

  International feminist journal of politics

  vol. 8 (2006) nr. 1 s. 84-109

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winker, Gabriele; Degele, Nina Intersectionality as multi-level analysis: Dealing with social inequality

  Ingår i:

  The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]

  London: Sage, 1999-

  vol. 18 (2011) nr. 1 s. 51-66

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Yuval‐Davis, N. Intersectionality, citizenship and contemporary politics of belonging

  Ingår i:

  Critical review of international social and political philosophy [Elektronisk resurs]

  London: Frank Cass, c1998-

  vol. 10 (2007) nr. 4 s. 561-574

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zakiya, Luna “Truly a Women of Color Organization” Negotiating Sameness and Difference in Pursuit of Intersectionality

  Ingår i:

  Gender & society.

  vol. 30 (2016) nr. 5 s. 769-790

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma i form av artiklar och bokkapitel.

Rekommenderad läsning

 • Benedicto, B. The queer afterlife of the postcolonial city: (Trans) gender performance and the war of beautification

  Ingår i:

  Antipode [Elektronisk resurs] : a radical journal of geography

  Oxford: Blackwell Publishing, 1997-

  vol. 47 (2015) nr. 3 s. 580-597

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crenshaw, Kimberlé Mapping the Margins: Intersectionality, Identity, and Violence Against Women of Color

  Ingår i:

  Stanford law review.

  [Stanford, Calif.: School of Law, Stanford University,

  vol. 43 (1991) nr. 6 s. 1241–1300

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kim-Puri, H. J. Conceptualizing gender-sexuality-state-nation: An introduction

  Ingår i:

  Gender & society.

  vol. 19 (2005) nr. 2 s. 137-159

  Se bibliotekets söktjänst

 • Knapp, G-A ‘Race, class, gender, reclaiming baggage in fast traveling theories’

  Ingår i:

  European Journal of English Studies [Elektronisk resurs]

  2009-2012

  vol. 12 (2005) nr. 3 s. 249–265

  Se bibliotekets söktjänst

 • Martinez Dy, Angela; Martin, Lee; Marlow, Susan Developing a Critical Realist Positional Approach to Intersectionality

  Ingår i:

  Journal of critical realism [Elektronisk resurs]

  London: Equinox, 2002-

  vol. 13 (2015) nr. 5 s. 447-466

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rodó-de-Zárate, M. Young lesbians negotiating public space: an intersectional approach through places

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 13 (2015) nr. 4 s. 413-434

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rooke, A. Navigating embodied lesbian cultural space: Toward a lesbian habitus

  Ingår i:

  Space and culture.

  Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2002-

  vol. 10 (2007) nr. 2 s. 231-252

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandoval, C. U.S. third world feminism: The theory and method of oppositional consciousness in the postmodern world

  Ingår i:

  Genders [Elektronisk resurs]

  Boulder, Colo.: Genders, c1998-

  vol. 10 (1991) s. 1–24

  Se bibliotekets söktjänst

 • Walby, Sylvia; Armstrong, Jo; Strid, Sofia Intersectionality: Multiple Inequalities in Social Theory

  Ingår i:

  Sociology.

  vol. 46 (2012) nr. 2 s. 224-240

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan