Samhällsvetarprogram 2020/2021

Bild för Samhällsvetarprogram 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Samhällsvetenskap är studiet av människor i samverkan - att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors agerande i samverkan med varandra och omgivningen, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Inom samhällsvetarprogrammet i Uppsala kan du bygga upp den utbildning som passar just dina intressen och mål. Efter en grundkurs där du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik kan du fördjupa dig inom flera samhällsvetenskapliga ämnen.

Om programmet

Den stora fördelen med Samhällsvetarprogrammet är friheten och möjligheten att bygga upp en samhällsvetenskaplig utbildning som passar de egna intressena och målen. Syftet med programmet är att erbjuda studenter ett studieprogram som leder till akademisk examen med en samhällsvetenskaplig tyngdpunkt och med stora valmöjligheter. Det är en tvärvetenskaplig utbildning där en samhällsvetenskaplig introduktionstermin följs av ämnesstudier och möjligheter till utbytes- och praktiktermin.

Samhällsvetarprogrammet utgör en naturlig ingång till studier på avancerad nivå. Redan på den inledande grundkursen ges grundläggande träning i att genomföra ett projektarbete innehållande fördjupning i metod, analys och avrapportering.

Samhällsvetarprogrammet i Uppsala ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Du kan genom valet av kurser och fördjupning skaffa dig en utbildning som efterfrågas av företag, organisationer och offentlig verksamhet. Programmet passar för dig som vill arbeta med utvärderings- och analysarbete, ekonomiskt eller statistiskt arbete, planering, organisations- och personaladministration, personal- och utbildningsfrågor, marknadsföring med mera. Dessa arbeten kan finnas i såväl den privata sektorn som i offentlig verksamhet på till exempel kommunal och regional nivå, och på internationell nivå.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med något av programmets ämnen som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ebba Lindström
Kommer från: Norrtälje

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var, som jag tror många är, ganska förvirrad över vad jag ville göra i framtiden men visste att jag ville göra något inom samhällsvetenskap. När samhällsvetarprogrammet dök upp, som tillåter en att välja inriktning längs vägen, kändes det helt rätt. Jag har i dagsläget tänkt ta en kandidat i statsvetenskap, vilket jag knappt visste vad det var innan jag började min utbildning. Jag har fått lära mig längs vägen vad som intresserar mig!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Jag är väldigt nöjd med min utbildning! De kurser jag har läst har varit intressanta och känns viktiga samt ”up to date”. Jag förstår min omvärld på ett helt annat sätt nu!

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Helt klart gemenskapen jag har funnit bland personerna i min klass som har samma intressen som jag. Jag och mina vänner kan sitta i timmar och dricka te och prata om vad som händer i världen och hur vi kan tolka det genom kunskapen vi fått via vår utbildning. Jag tycker det mest intressanta med min utbildning är att den går att applicera på vår omvärld! Allt du ser på nyheterna kommer du se i ett annat ljus efter några terminer på samhällsvetarprogrammet.

Hur var första tiden?
– Första tiden var härlig! Bortsett från att jag saknade boende och delade en 90-säng med min syster. Men boendesituationen löste sig och jag fann snabbt en vardag med vänner, plugg och Uppsalas roliga uteliv. Intro-veckorna är viktiga att anmäla sig till! Det blir kul, jag lovar! Då får du faddrar och kan lära känna andra reccar (nya studenter).

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag börjar med en föreläsning innan lunch, just nu läser jag om svensk politik. Efter lunch sitter jag med några kompisar och pluggar. Runt klockan 15 går vi till ett café och fikar (med studentrabatt såklart!) och efter det går jag hem, byter om och går till en yogastudio jag brukar yoga i. Efter yogan går jag hem och lagar matlådor till resten av veckan. Beroende på om jag har plugg kvar fortsätter jag plugga lite efter middagen, annars blir det en serie och en kopp te och sedan hopp i säng!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Gemenskapen, campusen (Gamla torget är min favorit!), människorna, lärarna, nationerna (som klubbar för studenter), närheten till både Stockholm och min hemort Norrtälje samt det stora utbudet av saker att göra!

Vad har varit mest utmanande?
– Att lära sig tentaplugga! Det tar ett tag innan jag förstod att jag skulle plugga på möjliga frågor som skulle komma, inte på enstaka begrepp eller ord. Att kunna formulera sig och argumentera för sitt svar är viktigt på tentorna.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att skaffa mig en bred utbildning och krydda den med kurser som kan vara attraktiva på arbetsmarknaden. Jag funderar exempelvis på att utöver min kandidat i statsvetenskap studera företagsekonomi, så jag kan arbeta antingen i offentlig eller privat sektor.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Bryggan vid ån!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad gör du om fem år?
– Jobbar på en statlig myndighet eller privat organisation och driver olika samhällsprojekt!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Samhällsvetarprogrammet är en treårig utbildning och inleds med en samhällsvetenskaplig grundkurs om 30 högskolepoäng (hp). Under kursen får du en första orientering i modern vetenskapsteori med särskild inriktning mot samhällsvetenskaperna. Du får också träning i samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt en orientering inom samhällsvetenskapliga ämnen. Efter den samhällsvetenskapliga grundkursen är studierna förhållandevis fria. Du bygger själv upp en utbildning som passar egna intressen och mål.

Examenskravet är att fördjupning till 90 hp ska ske i ett av nedanstående samhällsvetenskapliga huvudområden:

 • ekonomisk historia
 • freds- och konfliktkunskap
 • företagsekonomi
 • handelsrätt
 • informationssystem
 • kostvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • nationalekonomi
 • psykologi
 • samhällsgeografi
 • socialpsykologi
 • sociologi
 • sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personalarbete
 • statskunskap
 • statistik
 • utvecklingsstudier
Förutom huvudområdet om 90 hp ska du ha kurser omfattande 90 hp från andra samhällsvetenskapliga ämnen eller kurser från andra fakulteter. Studenter som genomgått den samhällsvetenskapliga grundkursen om 30 hp med godkänt resultat kan gå vidare till studier på B-nivå i ämnena ekonomisk historia, samhällsgeografi, sociologi och/eller statskunskap.

Kurser från andra fakulteter kan tidigast läsas under termin tre på samhällsvetarprogrammet och omfatta högst 60 hp.

De stora valmöjligheter som samhällsvetarprogrammet erbjuder, har sin begränsning i att du inte kan garanteras utbildningsplats i ett speciellt ämne en särskild termin. Ett urval måste göras när antalet sökande överstiger antalet platser, varvid de studenter som kommit längst i sina studier inom programmet går före dem som inte kommit lika långt.

Programmet medger också möjlighet att göra en praktiktermin. Praktik kan genomföras antingen inom ramen för valt huvudområde om ämnesinstitutionen medger det eller som en praktik med samhällsvetenskaplig inriktning. Praktikterminen syftar till att den studerande ska träna sig i att använda förvärvade kunskaper i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Som studerande ska du också få en uppfattning om framtida möjligheter på arbetsmarknaden samt tillfälle att bygga upp ett personligt kontaktnät. Praktiken kan förläggas till en myndighet, organisation eller företag. Praktik kan endast ske på en arbetsplats som berörd institution har godkänt. Kursen omfattar en termin och fullgörs normalt under terminstid.

Om undervisningen

Eftersom samhällsvetarprogrammet innehåller möjligheter till fördjupning i många olika samhällsvetenskapliga ämnen och därutöver valmöjligheter inom ett brett område, innebär det att de undervisningsformer du möter är av olika karaktär.

Normalt sett består undervisningen av föreläsningar, seminarier och andra övningar i grupper av olika storlek. Författande av PM (skriftlig inlämningsuppgift) och uppsatser, samt diskussion av dessa i seminariegrupper, är en viktig del av utbildningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser.

All undervisning bygger på sammanhållna studentgrupper med heltidsstuderande.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier till ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder i hela världen och du kan få hjälp med att hitta de kurser som passar dig och som du kan tillgodoräkna i examen.

Karriär

Samhällsvetare arbetar ofta med ekonomiskt eller ekonomiskt/statistiskt arbete, planering, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration samt marknadsföring.

Kurser i ekonomi kombinerade med språk kan vara lämpliga för dig som vill inrikta dig mot internationell verksamhet. Beteendevetenskap och kommunikation kan vara en lämplig kombination om du vill arbeta med personal- och utbildningsfrågor.

Samhällsvetare finns också inom offentlig verksamhet på till exempel kommunal och regional nivå. För att förstå problematiken kring fördelningsfrågor, markanvändning, klimatförändring och demokrati kan samhällsgeografiska och statsvetenskapliga kurser vara lämpliga.

Programmet erbjuder stora möjligheter till fördjupning och genomförande av flera examensarbeten vilket är en styrka inför fortsatta studier inom ett masterprogram. Sist men inte minst kan samhällsvetarprogrammet vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Samhällsvetarprogram

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2250 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Samhällsvetarprogram

180 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P7250 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Maja Lagerqvist

maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

018-471 25 40

Studierektor Peter Maandi

peeter.maandi@kultgeog.uu.se

018-471 63 57

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA