Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle 2021/2022

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och påverka den snabba teknologiska förändringen i en positiv riktning för hela samhället? Vill du kunna förstå, förklara och nyttja samspelet mellan teknik och samhällsutveckling, samt se var människan och miljön står i detta, i en värld som ställer helt nya krav på vårt framtida samhällssystem? Välkommen till ett unikt framtidsinriktat civilingenjörsprogram med blicken riktat mot de stora frågorna!

Om programmet

Programmet står på tre ben: humaniora och samhällsvetenskap, gedigen ingenjörsvetenskap, samt teknisk profilering inom till exempel informationsteknik eller energisystem. Du studerar allt ifrån filosofi och samhällsgeografi till statistisk maskininlärning och (AI), samt matematiska modeller av olika slag. Du profilerar dig dels inom teknik och dels inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmets tekniska profilering är på infrastruktursystem inom till exempel energi och eldistribution eller informationsteknologi (IT) och artificiell intelligens (AI). Oavsett profilering studerar du också säkerhetsfrågor, riskanalyser, samt människa-teknik-organisation.

Förutom studier i teknik och naturvetenskap studerar du tekniken utifrån ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, det så kallade STS-perspektivet. Du studerar inte bara hur tekniken konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/teknikanvändning och samhället i stort, samt deras påverkan på varandra, där miljö, ekonomi och kultur spelar stor roll.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Adam Eriksson
Från: Stockholm
Läser: Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS)

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag sökte en utbildning där jag kunde få en djupare samhällsmässig förståelse samtidigt som jag fick mätta mitt intresse för matematik och programmering. I gymnasiet tyckte jag att både matten och samhällsämnen var intressanta, att plugga båda discipliner på universitetsnivå var därför väldigt lockande.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid universitet är en livsstil. Man har ett fåtal obligatoriska moment under veckorna vilket ger en friheten och valmöjligheten att strukturera ens egen vardag som passar en själv bäst. Som student finns det alltid möjlighet att göra mer när det kommer till plugg, åtaganden eller socialt. Jag arbetar ofta på att hitta en sund balans mellan fritid, studier och andra åtaganden.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att staden genomsyras av studenter, campus och studentrelaterade aktiviteter. Det finns campus och nationer utspridda över hela Uppsala, där den påtagliga kunskapen som staden besitter blir kontrasterat med aktiviteter och kulturer som skapas av studenterna.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Som de flesta civilingenjörsutbildningar har vi ofta tre kurser åt gången. Vi brukar ha kursmoment som sträcker sig från två till åtta timmar per dag där majoriteten är frivilligt. Efter det sitter vi ofta i grupp, pluggar tillsammans och gör grupparbeten. Plugget brukar ofta kombineras med det sociala, där man ser till att hänga och göra saker tillsammans med sina kompisar för att bryta av pluggandet.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Den tydligaste egenskapen för utbildningen är att folk är drivna och nyfikna. I och med att utbildningen är bred har inte alla samma fascination för till exempel programmering, filosofi eller laborationer. Däremot är det många STS:are har gemensamt är ett driv och engagemang i olika frågor och verksamheter.

Hur upplevde du första tentan?
– Att skriva tenta är till en början ovant och ett nytt koncept som var klurigt, det kändes lite läskigt. Däremot såg vi i klassen till att ta hjälp av varandra när vi pluggade inför den. Efter bara första lär man sig hur man ska hantera och förhålla sig till kommande tentor.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få lära mig mångsidigheten som finns till olika problem som samhället ställs inför, och hur jag genom mitt arbete kan påverka dessa problem. De allra flesta systemen i samhället är kopplat till teknik på något sätt. Därmed anser jag att det är viktigt att kunna ha en förståelse för båda tekniken som används och för de samhälleliga konsekvenser som tekniken innefattar.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet skapar möjligheten för dig att prova på! Det finns alltid något som pågår och man kan välja att vara engagerad i olika verksamheter eller organisationer, festa, skapa något helt själv eller testa något nytt. Man får fria tyglar att utforska, arbeta, eller vara social och man får själv lägga ribban till vilken grad man gör det. Man får dessutom träffa en massa nya och spännande människor och skaffa sig en hel del nya kompisar.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Uplands nation ställer till med riktigt trevliga event som jag ofta och gärna besöker.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg! Mycket roligare att vara student i Uppsala än om man bara hälsar på.

Vad gör du om 5 år?
– Är med de kompisar jag har fått under min studietid.

Hösten 2019

Läs intervjuer med flera av våra programstudenter!

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet bygger till stor del på grupp- och projektarbeten som oftast är ute på företag, både stora och små. Dessutom ingår ett antal större projektkurser i programmet. I slutet av årskurs tre gör du ett tekniskt projektarbete ofta i samarbete med företag, inom din valda profil, som leder till teknisk kandidatexamen.

I slutet av årskurs fyra skriver du en kandidatuppsats inom ett av de humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnena (företagsekonomi, kulturgeografi, filosofi, ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria) och i årskurs fem avslutar du din utbildning, genom ett tekniskt examensarbete oftast ute på företag. Vidare finns valbara projektkurser att läsa under programmets gång inom olika infrastruktursystem.

Du får stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands, något som mer än 50 % av programmets studenter utnyttjar. På utbytet lär du dig mer om andra kulturer och synsätt, samtidigt som du fördjupar dig i olika ämnen som är kopplade till programmet.

Se ämnesöversikt per årskurs

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet har en medveten pedagogisk mångfald, med både traditioner och nytänkande inom undervisning och examination från såväl humaniora och samhällsvetenskap, som från teknik och naturvetenskap. En betydande del av utbildningen bedrivs i seminarieform där du tränas i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du arbetar i olika projekt och gör fallstudier ute på företag. På en rad kurser har du traditionella undervisningsformer som föreläsningar, lektioner och laborationer, men även där är fokus på grupparbete. Varje årskurs innehåller studiebesök och gästföreläsningar.

Studera utomlands

Studenterna på programmet använder flitigt alla de möjligheter till utlandsstudier som programmet och Uppsala universitet erbjuder. Du kan studera på välkända och ansedda universitet i alla världsdelar. Du kan läsa kurser inom både teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Vissa studenter väljer att göra sin uppsats inom humaniora och samhällsvetenskap utomlands.

Karriär

Våra studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Över 90 % har redan kvalificerade arbeten innan de tar ut examen. De flesta arbetar inom olika konsultbolag inom antingen IT eller energiområdet, men även på företag inom samhällsbyggnad och infrastruktur, bank, finans och försäkringar samt fordonsindustrin. De vanligaste rollerna är konsult och projektledare.

Många kommer in på kända internationella företags traineeprogram i hård konkurrens med sökanden från andra program, och kompletterar därmed ytterligare utbildningens bredd, med bred översyn och förståelse för hela företagets verksamhet.

Andra startar egna företag, ofta utifrån det egna examensarbetet på programmet, och vissa väljer att gå vidare inom forskning på olika lärosäten både inom Sverige och utomlands.

Se statistik över var de som gått ut programmet jobbar och med vad.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1506 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Johannes Sjöholm

studievagledare-sts@uadm.uu.se

018-471 77 04

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03